A vallásszabadság Bukarestben

A vallásszabadság Bukarestben Január 13-án Tordán, a római katolikus templomban megszervezett ünnepi megemlékezésen egyházunk elöljárói arról beszéltek, hogy a vallásszabadság egyetemes eszméjét, valamint annak négy és fél évszázaddal ezelőtti kihirdetését különböző környezetben szeretnék ismertetni....

Bukaresti kettős ünnepség

Április 18–19-én Bukarestben is megszólalt a vallásszabadság egyetemes üzenete. E két napon magyar és román nyelvű istentisztelettel, az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítással, valamint a Libertatea conștiinței și conștiința libertății – Despre unitarianism...

Pályázati hirdetés

Pályázati hirdetés A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség 2018. március 4-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 24/2018. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet 2018. április 1-től kezdődően a segédlelkészi...