Tisztelt unitárius atyánkfiai!

 

A küszöbön álló önkormányzati választások alkalmával részvételre buzdítunk minden szavazati joggal rendelkező unitárius egyháztagot. A 2020. szeptember 27-én megválasztandó magyar önkormányzati képviselők és polgármesterek személye jelentősen befolyásolja az egyházi és nemzeti érdekeink alapján megfogalmazott célkitűzéseink valóra váltását. Választópolgárként éljünk a szabad választás lehetőségével; szavazatunkkal kizárólag tisztességes és hiteles jelölteket támogassunk. Így tudunk hozzájárulni eszményeink és céljaink eddigieknél eredményesebb megvalósulásához. A trianoni diktátum centenáriumi évében a választásokon való részvételünkkel állítsuk meg az erdélyi magyar nemzeti közösségünk közképviseleti erejének és önrendelkezési képességének további sorvadását!

Kolozsvár, 2020. szeptember 22.

 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége nevében:

Bálint Benczédi Ferenc püspök