Dimény András, nyugalmazott vargyasi unitárius lelkész életének 103. évében Istent és embereket szolgáló lelkét visszaadta Teremtőjének.

Dimény András 1917. október 1-jén született Vargyason. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban járta, 1937-ben tett érettségi vizsgát. Teológiai tanulmányait a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián végezte 1937–1941 között. Teológiai szakvizsgát 1941-ben, lelkészképesítő vizsgát 1942-ben tett. 1943-ban szentelték fel unitárius lelkésznek Kolozsváron. 1948-ban kötött házasságot Benczédi Zsuzsánnával, a házasságból három leányuk született: Edit, Hajnalka és Réka.

Lelkészi szolgálatát hitoktató lelkészi minőségben a Korondi Egyházközségben kezdte 1941–1944 között. 1944 végén szülőfaluja, a Vargyasi Egyházközség lelkésze lett, amely tisztséget 46 éven át töltötte be nyugdíjba vonulásáig, 1990 márciusáig. Egyetemes egyházi megbízatásai közül kiemelkedik főtanácsi tagsága 1973–1989 között.

A temetési szertartásra szeptember 12-én, 13 órai kezdettel kerül sor Vargyason.

Isten nyugosztalja, a gyászoló családnak adjon vigasztalást!