1937. november 28-án született Székelyszentmiklóson unitárius lelkészi családban. A székelykeresztúri elméleti líceumba járt, ahol 1954-ben tett érettségi vizsgát. Teológiai tanulmányait 1955–1959 között végezte a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. Teológiai szakvizsgát 1959-ben, lelkészképesítő vizsgát 1961-ben tett. 1963-ban szentelték unitárius lelkésszé Kolozsváron. Gyakorló segédlelkészi szolgálatát a gagyi egyházközségben végezte 1959–1960-ban, 1960–1961-ben katonai szolgálatot teljesített. 1961-ben kötött házasságot Imre Jolánnal, egy fiuk, Elek és egy lányuk, Délia született. 1961–1963 között a vadadi egyházközség, 1963-tól a nyárádgálfalvi egyházközség rendes lelkésze volt, utóbbi helyen 44 éven át, nyugdíjazásáig. Időközben 1994–1997 között a Marosi Unitárius Egyházkör jegyzője, 1999–2004 között pedig esperese volt.

Temetéséről a család a későbbiekben gondoskodik.