Pályázati hirdetés

A Kövendi Unitárius Egyházközség 2018. december 2-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 96/2018 sz. felterjesztése alapján, a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet 2019. január 1-től kezdődően a lelkészi állás...

Óvónők jelentkezését várják

Óvónők jelentkezését várja a Berde Mózes Unitárius Gimnázium Igazgatósága. A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Igazgatósága versenyvizsgát hirdet az óvónői címzetes állás elnyeréséhez. Jelentkezni 2019. január 14–16. között lehet az iskola titkárságán, munkanapokon 9-12 óra...

Az ODFIE évzáró gálája

Az erdélyi unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2018. december 14–én, Kolozsváron szervezte meg évzáró gáláját. A rendezvényen az ODFIE választmánya, munkatársai és más...