December 12–13. napjain tartotta az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége a 2018-as évi közgyűlését és konferenciát a székelyudvarhelyi Septimia Wellness Központban. A közgyűlésen, amely tisztújítással kezdődött, közel negyven lelkész vett részt. Az elkövetkező három évre Csete Árpád elnöki, Csáki Levente titkári, és Nagy Adél pénztárosi tisztségre kapott bizalmat. Ezúton szeretnénk megköszönni Újvárosi Katalinnak a több éves önkéntes munkáját az ULOSZ választmányai során. A konferencia keretében két hanganyag került bemutatásra. Ditsérjétek Istent –unitárius zsoltárok a 16–17. századból, amely Tőkés Lóránt lelkész kezdeményezésére Kátai Zoltán énekmondó közreműködésével valósult meg. A második hanganyag, a 7. nap Buzogány Csoma István lelkésztársunk saját szerzeményeit tartalmazza, amelyet a szerző mutatott be a jelenlevőknek. Mindkét CD kiadását a Magyar Kormány, illetve az ULOSZ támogatta. A konferencia keretében bemutatásra került a Fiatfalvi Unitárius Egyházközség kiadványa, amelyhez az ULOSZ anyagi támogatást biztosított. A konferencia az emlékév kiértékelésével zárult.

Nagy Adél lelkész, ULOSZ pénztáros