1. december 8-án zajlott a Magyar Unitárius Egyház jubileumi évének zárórendezvénye, az ünnepi zsinati ülés.

A kolozsvári belvárosi unitárius templomban zajló ünnepi zsinati ülés Kovács István közügyigazgató áhítatával kezdődött, amelyet a Zsinat hivatalos megalakulása követett. Elsőként Bálint Benczédi Ferenc püspök, majd Farkas Emőd főgondnok üdvözölte az egybegyűlteket.

A zsinati ülés ünnepi megemlékezéssel folytatódott, melynek keretében Székely Kinga Réka előadó-tanácsos tartott előadást Unitárius eszmetörténeti áttekintés címmel. Kovács István közügyigazgató összegezte az elmúlt év kiemelkedő eseményeit.

A Zsinat ünnepi nyilatkozatot fogadott el az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotásának és a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulója alkalmából. Ezt követően Buzogány-Csoma István lelkész adott elő alkalmi dalaiból.

A zsinati ülés üdvözlőbeszédekkel folytatódott. Farkas Emőd főgondnok után a következő meghívottak mondtak köszöntőbeszédet: a testvérfelekezetek közül Forró László lelkészi főjegyző, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese, Gaal György irodalomtörténész és helytörténész, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke köszöntötték az egybegyűlteket. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke levélben üdvözölte a Zsinatot.

A köszöntőbeszédek után az egyházi főhatóság részéről díszokleveleket és jubileumi emlékérméket adtak át a vallásszabadság éve megszervezésében kiemelkedő szerepet betöltött partnereknek.  A jubileumi emlékérmét Elekes Botond Áron, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete főgondnokának kezdeményezésére a Magyar Nemzeti Bank 2018. november 12-én bocsátotta ki 450 éves az unitárius egyház megnevezéssel.

Ezt követően a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusa a Lelkes zenekar közreműködésével zsoltárokat és karácsonyi dalokat adott elő.

A szünetet követően ünnepi istentiszteletre és úrvacsoraosztásra került sor. Az istentiszteleten Bálint Benczédi Ferenc püspök imája után Gyerő Dávid főjegyző végezte a szószéki szolgálatot. Az úrvacsorai beszédet Kászoni-Kövendi József püspöki helynök mondta. A zsinati ülést Boros János főgondnok zárta be.

 

Kolozsvár, 2018. december 8.

A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya