Hargita Megye Tanácsa 2018. december 4-én a Hargita megyei felekezeti vezetők számára megtartott év végi kiértékelőjének keretében Márton Áron emlékéremmel tüntette ki Varró Margit tanárnőt, a székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium igazgatóját. A laudációt Lakatos Sándor lelkész-vallástanár mondta el, a díjat Borboly Csaba elnök úr nyújtotta át.

 

Varró Margit igazgató asszony laudációja

 

„És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” Mt 7,25

 

A Magyar Unitárius Egyház által alapított erdélyi iskolák mindenkori jelmondata ez: Musis et virtutibus. A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium 225 éves történetében számos jelentős személyiség vállalta fel e jelmondatban megfogalmazott, nem könnyű küldetést, hogy nemzetünk és egyházunk ügyét ezen értékek jegyében szolgálja.

Az 1993-ban újraindult Székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban, áldott emlékű néhai Fekete János igazgató legelső munkatársai között már ott találjuk Varró Margit matematika szakos tanárnőt, aki szakmai életének utóbbi 25 évét az unitárius gimnázium szolgálatának szentelte. Ez az elköteleződés teszi ma indokolttá, hogy Varró Margit igazgató asszonyt a Hargita Megye Tanácsa által felajánlott Márton Áron emlékéremmel tüntessék ki.

Varró Margit 1960. január 25-én született Székelykeresztúron. Egyházához való ragaszkodása a nyárádgálfalvi, illetve vadadi származású szülők és nagyszülők családi kötelékéből származik. Iskolás éveit Balánbányán, illetve Székelykeresztúron élte meg. Tanári képesítést a Brassói Transilvania Egyetem matematika karán szerzett 1983-ban. Pályakezdő tanárként 1986–1990 között Segesváron, a 2-es számú általános iskolában oktatott matematikát, 1990–2003 között pedig a Székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium tanáraként működött. Ez idő alatt az Unitárius Gimnáziumban is matematikát oktatott. 2003-ban kapott felkérést az Unitárius Teológiai Líceum igazgatói tisztjének betöltésére.

A kezdetben csupán négy teológiai profilú líceumi osztállyal működő Unitárius Gimnázium mára látványos fejlődésen ment át. Az igazgató asszony áldozatos vezetői munkájának köszönhetően az iskola ma két épületben, 440 fős diákközösséggel, 18 oktatási csoporttal, 35 szakképzett tanügyi káderrel és egy 15 főből álló kisegítő személyzeti csoporttal, szaktermekkel, megújult sportbázissal, kantinnal és bentlakással működik. Közismert az a tény is, hogy intézményünk néhány hónapon belül egy harmadik, teljesen új óvodai épülettel fog gazdagodni, ami az igazgató asszony bátor vállalásának köszönhetően Magyarország Kormányának hathatós támogatásával fog felépülni.

A Varró Margit igazgató asszony által vezetett iskola ma már nem csak a dicső múltat emlegeti, hanem egy működőképes és nagy jövőt álmodó intézményi struktúrát tud felmutatni. Szolgálati idejének megvalósításai közül talán a legfontosabb a 2018/2019-es tanévben elindított óvodai ciklus és az épülő óvodai ingatlan. Az iskola 225 éves történetében először idén vezethettük be az első óvodás korú kisgyermekeket az ősi alma materbe. Ha ma csupán erre a megvalósításra tekintenénk, Varró Margit igazgató asszony neve ma akkor is dicséretre méltó: tettekben tanúsított bátorsága, érett bölcsessége és igazságossága, valamint unitáriusokra jellemző mértékletessége okán.

Köszönjük munkáját és megvalósításait, de leginkább hűségét és elköteleződését. Isten áldja meg életét!

 

Lakatos Sándor

lelkész-vallástanár