Dévai kiállításmegnyitó

A Dávid Ferenc-emlékzarándoklat előestéjén a dévai gyülekezet a Magyar Unitárius Egyházzal karöltve kiállításmegnyitót szervezett a Bethlen-kastélyban. Koppándi Zoltán Attila helybeli lelkész köszöntötte az igen szép számban egybegyűlt közönséget, a magyar érdeklődőket, a román meghívottakat...

Zarándoklatra hangoló

Déva vára az áldozatvállalás jelképe számunkra, unitáriusok, számára. A vár tömlöcében adta vissza lelkét teremtőjének a mi reformátorunk, a mi egyistenhívő első püspökünk, Dávid Ferenc. Bátorsága lebilincselő. Vállalja feláldoztatását. Déva vára az áldozatvállalás jelképe...