Felhívás a kolozsvári bentlakásba való felvételre:

 

Iktatószám: 462/2021

Egyházközség Lelkészi Hivatala, székhelyén

 

Körlevél egyetemi hallgatóknak (lányok és fiúk)
a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételéhez

 

Tisztelendő Lelkész Atyánkfia!

Jelen körlevéllel pályázatot hirdetünk egyetemi hallgatók – fiúk és leányok – számára a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételhez, a 2021–2022-es tanév idejére.

A felvétel a csatolt űrlap és annak mellékletei kiértékelése alapján történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a hiánytalanul kitöltött és mindkét melléklettel ellátott űrlapok minősülnek érvényes pályázatnak. Kérjük, hogy az űrlapot juttassa el egyházközsége érdeklődő egyetemi hallgatóihoz.

Jelentkezés esetén a hiánytalanul kitöltött űrlapot – a családi jövedelmekről szóló igazolásokkal és egy lelkészi ajánlással együtt – postai, kézi vagy távközléses úton kell eljuttatni a Főhatósági Hivatalba, f. év július 31-i határidővel.

Megjegyezzük: a bentlakási élet közösségi vonatkozásainak erősítése azt kívánja, hogy minden korábbi bentlakó új pályázatot nyújtson be, a fenti feltételeknek megfelelően.

Végül pontosítjuk, hogy a tanév kezdésekor, vagy annak során, az egyetemi bentlakás nyitvatartását és működését összhangban kell tartanunk a járványhelyzet alakulásának következményeivel.

Kolozsvár, 2021. június 30.

Atyafiságos üdvözlettel,

Bálint Benczédi Ferenc püspök

Gyerő Dávid főjegyző