2021. június 3-án, egyéves kényszerszünet után ismét megrendezték a Vadasi Unitárius Találkozót, amelynek idén az árkosi egyházközség volt a főszervezője.

Bíró Attila árkosi lelkész istentiszteleti szolgálatát követően Szabó Előd ürmösi lelkész, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör újonnan megválasztott esperese mondott ünnepi beszédet. Az új esperest és a jelenlevőket Demeter Zoltán köri felügyelő gondnok köszöntötte, majd a találkozó vándorzászlóját Bedő Károly árkosi gondok átadta a bölöni egyházközség képviselőinek, akik a jövő évi találkozó szervezői lesznek. A rendezvényen közreműködött az árkosi Régeni Áron Dalárda Márk Attila énekvezér vezényletével, Ürmösi-Incze Mária-Terézia előadóművész, és Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi-kézdivásárhelyi lelkész. A találkozó a nemzeti ima és a székely himnusz közös eléneklésével zárult.

 

Képek: Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör Facebook-oldal