A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2021. július 9-én ülésezett Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában. A két helyszínen egyidejűleg zajló ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosította az együttes tanácskozást.

A főtanácsi ülés kezdetén Kovács István közügyigazgató tartott áhítatot a kolozsvári belvárosi unitárius templomban. Az ülést Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után megtörtént az egyházkerületi főtisztségviselők (Kriza János püspöki helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok) megbízatásának megerősítése, majd a szolgálati eskütételek után átadták a tiszteletbeli címeket az arra érdemes korábbi egyházi tisztségviselőknek. Az ülésen a következő egyházközségek szervezeti jellegének átalakítását fogadták el: a Zsil-völgyi Unitárius Társegyházközségét, az Ákosfalvi Unitárius Leányegyházközségét és a Szegedi Unitárius Leányegyházközségét.

Az ünnepi istentiszteleten Csáki Levente kobátfalvi lelkész, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese szolgált. Az ülés főhatósági választásokkal folytatódott, amely által a Főtanács a 2021–2027 közötti megbízatási időszakra megválasztotta az egyház főtisztségviselőit – a püspökön kívül –, vagyis: a két főgondnokot (dr. Sándor Krisztina, Farkas Emőd), a főjegyzőt (Rácz Norbert Zsolt) és a közügyigazgatót (Lőrinczi Lajos), ugyanakkor a Középfokú Fegyelmi Bíróság tagjait. Az ülés tárgysorozatán jogszabályalkotás is szerepelt, elfogadták az egyházi testületek távközlés útján történő ülésezése és írásbeli határozathozatala szabályzatát.

Az esemény közös vacsorával zárult, amely alkalomból Kibédi Emil korábbi egyházköri felügyelőgondnok mondott pohárköszöntőt a Berde-serleggel.

 

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya