Újévi pásztorlevél

Kedves Testvéreim! Az újesztendő reggelén az örökkévaló Istenbe vetett hittel és bizakodással köszöntelek mindnyájatokat! Egyházunk újonnan megválasztott főpásztoraként imádkozom az Ő gondviseléséért, a 100. zsoltár soraival fogalmazva meg újévi üzenetemet: „Ujjongjatok az Úr előtt...

In memoriam Kibédi Pál

Kibédi Pál lelkész 1938. október 8-án született Nagymedeséren. Középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri vegyes líceumban végezte, érettségi vizsgát 1955-ben tett. Teológiai tanulmányait 1957 és 1961 között végezte, lelkészképesítő vizsgát 1962-ben tett. 1963-ban szentelték fel lelkésznek,...

In memoriam Kedei Mózes

Életének 71., özvegységének 18. évében tért vissza az ég Urához Kedei Mózes nyugalmazott lelkész-esperes. Életútja Magyarzsákodról indult, tanulmányait Szovátán, illetve a kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetben végezte. Kiskede, Újszékely és Székelyudvarhely voltak lelkészi...