In memoriam Dimény András

Dimény András, nyugalmazott vargyasi unitárius lelkész életének 103. évében Istent és embereket szolgáló lelkét visszaadta Teremtőjének. Dimény András 1917. október 1-jén született Vargyason. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban járta, 1937-ben tett érettségi vizsgát....

In memoriam Török Elek

1937. november 28-án született Székelyszentmiklóson unitárius lelkészi családban. A székelykeresztúri elméleti líceumba járt, ahol 1954-ben tett érettségi vizsgát. Teológiai tanulmányait 1955–1959 között végezte a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. Teológiai szakvizsgát 1959-ben, lelkészképesítő...