A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet idén 44. alkalommal szervezte meg augusztus 12–14. között az Unitárius Ifjúsági Konferenciát a Maros megyei Jobbágyfalván, amelynek központi témája az online és offline világ mezsgyéjén zajló lét kihívásainak megvitatása volt, valamint a 120+1 éves szervezet különböző korszakainak bemutatása egyéni perspektívákból. A rendezvény a 18 év feletti, valamint családos, örök egyleteseket szólította meg, velük és a központi szervező csapat részvételével több mint száz egyletes vitte tovább az 1928-ban először megszervezett konferencia hagyományát. A konferencia ideje alatt előadásokra, istentiszteletekre, közös beszélgetésekre, különböző szabadidős tevékenységekre, illetve minőségi együttlétre került sor. A konferencia zárómozzanataként emlékjelet hagytunk.

A konferencia munkálatainak összegzéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1928–1939 között, majd az 1991 óta évente megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák elsősorban egy-egy megadott téma feldolgozását célozzák, többnyire olyan területekről, amelyek az ifjúság életében fontos szereppel bírnak. Az idei rendezvényen az elmúlt évi kényszerszünet után a szervezők fontosnak tartották, hogy az online és offline világ mezsgyéjén zajló lét kihívásaira közösen keresgéljenek válaszokat. Ugyanakkor arra való tekintettel, hogy az elmúlt évben fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte, és a járványügyi korlátozó intézkedések ellehetetlenítették ennek méltó megünneplését, az egylet elnöksége az idei évet 120+1. ünnepi évnek nyilvánította. Ennek jegyében a konferencia alatt fontos szerepet játszottak az előadások, tevékenységek során az egyletek különböző korszakai.

Az eseményt Csécs Márton Lőrinc, a Kolozs-Tordai Egyházkör esperese, torockói lelkész által tartott istentisztelet nyitotta meg, amely a meghátrálással szemben a hitben való megmaradást tűzte ki célul a fiatalok számára. Ezt követte az egylet különböző korszakait bemutató személyes hangvételű beszélgetés. A beszélgetésben az újraalakulást követő időszak egy-egy képviselője osztotta meg élményeit a jelenlévőkkel: Bartha-Pál Annamária (Korond-Bölön), a sepsiszentgyörgyi egylet egykori elnöke és 1992–1993 között központi választmányi tag, pedagógus, Sándor Krisztina (Csíkszereda) homoródalmási egyletes, az ODFIE egykori főtitkára, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka és az EMNT ügyvezető elnöke, Rácz Norbert Zsolt (Kolozsvár), egyházunk első ifjúsági lelkésze, az ODFIE egykori elnöke, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, Tamás Vanda (Küküllőkeményfalva) székelyudvarhelyi egyletes, az ODFIE központi csapatának aktív tagja, az OMNIUM – ODFIE Sportolimpia megálmodója és főszervezője. A beszélgetést Ilkei Lóránd (Vargyas) ötödéves teológiai hallgató, a központi csapat aktív tagja moderálta. A napot a mára már hagyományossá vált tábortűz melletti közös éneklés zárta.

A pénteki napot Szilágyi Alpár (Sepsiszentgyörgy) harmadéves teológiai hallgató reggeli áhítata indította. Ezt követte az online-offline világ határmezsgyéjén zajló élet kihívásairól szóló előadássorozat. Az előadók mind arról beszéltek, hogy a technológia, a digitlizált világ, az internet- és médiahasználat nagy mértékben betört az életünkbe, és ez jelentősen meghatározza mindennapjainkat.

Farkas Orsolya (Felsőrákos-Székelykeresztúr), a Berde Mózes Unitárius Gimnázium iskolalelkésze az online oktatás szépségeiről és viszontagságairól beszélt. Elmondása szerint váratlanul érte mind a diákságot, mind a tanárokat az online formára történő váltás, és ez jelentősen befolyásolta a diákok nevelésének lehetőségét. Folyamatos tanulást és rákészülést igényelt az, hogy a számtalan ingerrel találkozó Z generáció figyelmét és érdeklődését meg lehessen nyerni tanárként, igyekezve elkerülni az olyan diákcsínyeket, miszerint az internetkapcsolat gyengesége miatt nem tudott a diák belépni az online órára. Felhívta figyelmünket, hogy egy olyan kihívással nézünk szembe, amely az ember nyitottságát és rugalmasságát teszi próbára. Hangsúlyozta, hogy egyre sürgetőbb kérdéssé válik az alkalmazkodásunk mikéntjének közös meghatározása.

Magyari Zita Emese (Kolozsvár), a Magyar Unitárius Egyház ifjúsági és egyetemi gyakorló segédlelkésze a Z generáció alapvető jellemzőit és vallásosságuk megnyilatkozási formáit mutatta be. Felhívta figyelmünket, hogy a generációk közötti ellentétek örök problémaforrások, viszont ami napjainkat jelentősen meghatározza, az a technológia nagy léptékű változása, így egyre sürgetőbb kérdéssé válik annak megválaszolása, hogy miként viszonyulunk az ebben szocializálódó fiatalokhoz. Véleménye szerint a személyes, kiscsoportos beszélgetések vezetnek arra az útra, amelyen nem ítélkezünk, hanem megérteni próbálunk.

Gergely Orsolya (Csíkszereda), a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi adjunktusa az internet- és médiahasználat alapvető lehetőségeiről és veszélyeiről értekezett, rámutatott arra a tényre, hogy milyen mértékben határozza meg az internet világa az életünket. Felhívta a figyelmünket arra, hogy az internet- és médiahasználat folyamatos tanulást igényel, meg kell tanulnunk annak tudatos használását, a tanulás azonban személyfüggő, mert sehol sem tanítják, hogyan kell viselkednünk a virtuális világban. Útravalóként számos tanácsot fogalmazott meg a résztvevők számára, amelyek a virtuális és valós térben egyaránt résztvevő személy formálódására és önmagáról kialakított képére mutattak rá.

Az előadássorozatot Veres Lehel (Székelykeresztúr) színész, az ODFIE központi tagjának átmozgató workshopja zárta, önismereti és csapatépítőjátékai révén az egyéni értékek fontosságára hívta fel a figyelmet.

A délután folyamán választható tevékenységekre került sor, amelyek révén a találkozás öröme, a közös nosztalgiázás, játék és egymásra figyelés kapott főszerepet. A napot táncház zárta Mátéfi Ágota (Alsóboldogfalva), a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem táncművészet szakának elsőéves hallgatója vezetésével.

A szombati záróistentiszteletet Jobbágy Júlia Mária (Kolozsvár), a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség segédlelkésze tartotta, aki a közösség megtartó erejére helyezte a hangsúlyt, figyelmeztetve a jelenlévőket, hogy az egyletes nevek kimondásához hozzátartozik a személyiség és annak történetének ismerete is. Ezt követően emlékjel-hagyásra került sor, amelyen Szakács György (Sepsiszentgyörgy) negyedéves teológiai hallgató mondott alkalmi egyházi beszédet. Áldást kért ahhoz, hogy a nagy hagyományú konferencia szervezését a jövő egyletes generációja is tovább tudja vinni. A 44. Unitárius Ifjúsági Konferenciát ünnepi ebéd zárta.

Isten áldása legyen a konferencia résztvevőin, kivitelezőin és támogatóin egyaránt.

 

A 44. Unitárius Ifjúsági Konferencia szervező csapata