Támogatóink:

 
2015. 07. 29. Szejkefürdői Unitárius Találkozó

 

 

2015. 07. 24. Balázsi László: Szépen szóltak a Bartók gyűjtötte dalok…

Egy kissé kegyes volt a nagyon begyújtott nyár július 12-én Füzesgyarmaton.

Nem volt olyan rettenetes hőség és léghűtőkkel ellátva várta templomunk az emlékező sokaságot. Mert az volt, sokaság. A Keblusek Béla, városunk neves virágkertésze (a debreceni virágkarneválok állandó sikeres résztvevője minden augusztus 20-án) feldíszített templom is emelte az ünnepség fényét, de gyönyörűség volt látni, ahogy a Sárréti Népdalkör énekesei Vésztőről, Szeghalomból, Körösladányból és a helyiek saját népviseletükben (fehér, zöld, kék, piros domináns színekkel) vonultak a templom felé, majd be az istenházába.

Az ökumenikus emlékezés zászlóink (nemzeti, erdélyi, millenniumi, székely és egyházközségi), egyházi és világi meghívottaink bevonulásával kezdődött. Az áhítatot Hűse József szeghalmi plébános tartotta, majd a helyi unitárius lelkész, Balázsi László köszöntője következett. Megjelent városunk polgármestere Bere Károly, aki üdvözölte a megjelenteket és felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét. Ott volt Tóth Zoltán református lelkész, aki szintén üdvözölte a megjelenteket, valamint Pap László, debreceni unitárius lelkész nejével, dáma vitéz Székely Dezsőné Sebestyén Mária ’56-os szabadságharcos, díszvendégünk.  Tovább...

 

2015. 07. 23. Unitárius ifjúsági műsor - 2015. július 19.

 

2015. 07. 22. Márk Attila: Bálokban gyűjtöttek az orgonára (Sepsikőröspatak)


Kis homokszemekből áll a kőszikla, apró vízcseppekből a mérhetetlen tenger – egy hajdani helyi lelkész szavait idéztem Sepsikőröspatak unitárius közösségének abbéli erőfeszítése példázására, hogy orgonaszó hirdesse Isten dicsőségét. Külön érdekesség, hogy talán egyedi módon, mulatságok, bálok rendezésével gyűjtötték a pénz nagy részét e nemes célra.
A történet a 19. század elején kezdődik, amikor a közösség orgonaépítésre adja fejét. Ez az orgona jóval később épült, mint a környékbeli unitárius templomoké. Ennek az a magyarázata, hogy a falu központjában levő templomot, amelyet a reformáció óta a reformátusok és unitáriusok közösen használtak, a katolikus oltszemi Mikó Miklós és a hidvégi Nemes Ferenc nyomására az osztrák guberniális követek elvették, és a Dió-hegyen templomépítésre területet mértek ki az unitáriusoknak. A templom 1802 és 1804 között épül, és csak 1841-ben olvashatjuk az egyházközség Protocollum könyvében: „az Ekklának ingatlan javaiban nincs változás – de ezen Ekklának dítséretére említetik meg, hogy az maga tulajdon költségén egy íllendő orgonát építetni buzgo vala, mely négy mutatios és került 480 m. forintokban.” Tovább...

Forrás: Háromszék


2015. 07. 22. Küküllő Egyházköri Unitáriusok II. Találkozója