Támogatóink:

 
2014. 10. 21. Ifjúsági találkozó Árkoson

Október 10–12. között rendezte meg az Árkosi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet a Mindennapok a kommunizmusban témájú köri találkozót, amelyen összegyűlt a felsőrákosi, sepsiszentgyörgyi, vargyasi, kökösi, olthévízi, datki, brassói egylet néhány tagja. A témával összefüggő előadást a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum történelem szakos tanára, Tăraș Silviu tartotta. Ebben egy kis ízelítőt kaphattunk arról a korról, amelyről otthon vagy az iskolai tanórákon nem hallhatunk, vagy csak nagyon keveset.Az előadást követően kerekasztal-beszélgetésen mondhattuk el, hogy milyen az egyleti élet a településünkön, és ezt hogyan lehetne színesebbé, érdekesebbé és értékesebbé tenni. Arról is szó esett, hogy mi, egyletesek hogyan tudnánk elsősorban segítséget nyújtani egyházunk számára, valamint beszéltünk arról, miként kérhetnénk segítséget az egyháztól, ha szükségünk van rá. A szombat délután a vetélkedés jegyében telt el, az utolsó közös estet szórakozással zártuk. A vasárnapi istentiszteleti szolgálatot Bíró Attila helyi unitárius lelkész végezte. A közös ebéd elfogyasztása után, amikor eljött a búcsú ideje, tudatosult bennünk, hogy részesei lehettünk annak a csodának, amit mi magunk teremtettünk meg, és ezáltal egy kis családdá alakulhattunk. Köszönet az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek, a Háromszék–Felsőfehéri Egyházkör Esperesi Hivatalának, az árkosi unitárius egyházközségnek, az árkosi nőszövetségnek és nem utolsó sorban szüleinknek a támogatásért, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.

Péter Tünde Izabella, Árkos


2014. 10. 20. Kedvenc jézusi példázatom - rajzpályázati felhívás

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet rajzpályázatot hirdet Kedvenc jézusi példázatom témakörben. A felhívás általános iskolás gyermekeknek szól, akik pályázatai két korcsoportban kerülnek elbírálásra: I–IV., illetve V–VIII. osztályos kategóriában. Egy személy legfeljebb három rajzzal pályázhat. A pályaműveket az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet címére várjuk: 400105 Kolozsvár / Cluj–Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 9, Kolozs megye / jud. Cluj.

Beérkezési határidő: 2014. november 1.

Eredményhirdetés: Dévai emlékzarándoklat, 2014. november 8.

2014. 10. 19. Jenei Sándor Levente szabédi unitárius lelkész egyházi beszéde - Marosvásárhelyi Rádió, 2014. október 19.

 

2014. 10. 17. Egy az Isten! - Az unitárius egyház félórája - Kossuth Rádió, 2014. október 17.

 

2014. 10. 16. Konfirmandus találkozó Baróton

Fotó: Török IstvánA Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör, a Baróti Unitárius Egyházközség és az Országod Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, a Kovászna Megyei Tanács támogatásával, 2014. október 11-én második alkalommal szervezte meg a konfirmandusok találkozóját Baróton. Az eseményen 37 idén konfirmált fiatal vett részt. A résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni egymással, az ODFIE tevékenységeivel, szituációs helyzetgyakorlatokon, csapatépítő játékokon vehettek részt. Hogyan legyek egyletes?! címmel beszélgetés zajlott az ODFIE életébe való bekapcsolódási lehetőségekről, Gergely Noémi és Kendi Robert vezetésével. Andrási Benedek lelkész-aligazgató vetítettképes bemutatót tartott a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumról. A találkozót Gergely Noémi által tartott áhítat zárta.