Támogatóink:

 
2015. 07. 03. Via unitariana – a testbe való hazatalálás útja - Kolozsvári Rádió

"Mindig van valami megható az önmagát kereső, fejlődni vágyó emberben. Abban, ahogyan teszi. Az akadályokban, amiket felállít magának, csak azért, hogy leküzdhesse, az utakban, amiket választ, csak azért, hogy mind messzibbre jutva a fizikai térben, egyre többet tudjon meg legbensőbb énjéről.

Valami hasonló lehet a Via unitariana is, a három évvel ezelőtt létrejött gyaloglótábor, amely – megálmodója, dr. Czire Szabolcs unitárius lelkész, teológiai tanár, nevelésügyi tanácsos szavaival élve – úttalan utakon vezet, miközben érdekes önmagára ébredése megy végbe testnek- léleknek. Eddigi élményeiről, tapasztalatairól, a zarándokút kihívásairól, spirituális töltetéről Juhász Éva beszélgetett vele."

Forrás: Kolozsvári Rádió


2015. 07. 02. Végzős unitárius hallgatók kibocsátása

Június 28-án a kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott ünnepi istentisztelet keretében búcsúztak el a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultásának végzős diákjai: Demény Zita Ágnes, Jobbágy Júlia, Szabó Csengele, Szász Tünde, Léta Zsolt.

Az istentiszteleten dr. Kovács Sándor teológiai tanár prédikált, a végzősöket dr. Rezi Elek rektor köszöntötte.

A végzősök nevében Szabó Csengele köszönte meg az elmúlt éveket, a diákság nevében Györgyilyés Izolda mondott köszöntőbeszédet. A teológiai hallgatók alkalmi műsora és Albert–Nagy Ákos szavalata után a végzősök szüleikkel, tanáraikkal és diáktársaikkal együtt állófogadáson vettek részt.

2015. 07. 01. SegédKezek kalákatábor a Nyikó mentén

A Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), idén negyedik kiírását szervezték meg a SegédKezek kalákatábornak.

A 2015. június 22–28. között tartott önkéntes munkatábor helyszíne a Siménfalva községhez tartozó Nyikó menti falvak voltak, Tordátfalva központtal. A résztvevők elsősorban rászoruló idős személyeknek nyújtottak segítséget, illetve közösségi épületeknél (templom, közösségi ház, kultúrotthon) kalákáztak. A táborsorozat fő célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákáknak a népszerűsítése.

A 45 résztvevő (14 és 28 év közötti ifjak) 16 különböző erdélyi településről érkezett a Nyikó mentére, ahol 7 településen, összesen 30 családnak segítettek a következő munkaterületeken: háztáji takarítás, favágás, kerítések festése, gyomlálás, szőnyegmosás, kaszálás és egyebek. A kalákatábor zárásaként áhítatot tartottunk, kiértékeltük a munkálatok eredményeit és a rendezvény egészét. Tovább...


2015. 06. 30. Közel 400 ezer lej a székelyderzsi vártemplomnak

Teljes egészében restaurálják a székelyderzsi vártemplom falképeit, ugyanakkor egy olyan gyűjteményt menekítenek a várfalak mögé, amelyben a népélettel és hagyományokkal kapcsolatos értékes viseleteket, használati tárgyakat, fényképeket vonultatnak fel – derült ki szombaton annak az értéknépszerűsítő és egyben -óvó projektnek a bemutatóján, melyet a székelyderzsi unitárius egyházközség a Civitas Alapítvánnyal közösen indított el. Pályázatot nyert a székelyderzsi unitárius egyházközség és a Civitas Alapítvány UNESCO-vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel. A projekt keretében restaurálják a székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeit, múzeumi jellegű kiállítást hoznak létre a vártemplom bástyáiban, növelik a település és környékének turisztikai vonzerejét, illetve közösen népszerűsítik a világörökségi helyszínek listáján szereplő vártemplomokat. Tovább...

Forrás: Szekelyhon.ro

2015. 06. 27. Összevont egyházköri énekvezér-továbbképző Homoródszentpéteren

Fotó: Márk Attila2015. június 26-án összevont egyházköri énekvezér-továbbképzőt tartottunk Homoródszentpéteren. Erre a továbbképzőre a Háromszék-Felsőfehéri, a Székelyudvarhelyi és a Székelykeresztúri Egyházkör főállású énekvezéreit hívtuk meg. Vas Székely Piroska, a derzsi Kornis Kata Asszonykórus karnagya, a korálkönyvben szereplő dallamok transzponálási lehetőségeiről tartott interaktív foglalkozást. Az énekvezérek rendre beszámoltak szolgálatuk szépségeiről és nehézségeiről. Beszámoltak arról, hogy melyek azok az egyházi énekek, amelyeket a gyülekezetek sláger-rendszerességgel énekelnek, és melyek azok az énekek, amiket soha nem énekeltek el a gyülekezetben. Érdekes módon a többség az énekeskönyv énekeinek egyharmadát jelölte meg, mint énekelt énekeket, a 322 ének kétharmadát soha nem éneklik. Tovább...

Székely Kinga Réka, hitéleti és missziói előadó-tanácsos

Az eseményen készült fényképeket itt lehet megtekinteni.