Támogatóink:

 
2014. 10. 24. Protestáns teológiai hallgatók találkozója

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet volt a házigazdája az október 17-19. között megszervezett Kárpát-medencei Protestáns Teológustalálkozónak. A találkozónak a válaszúti Kallós Zoltán Közalapítvány székhelye adott otthont. Részt vettek a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a budapesti Károli Gáspár Hittudományi Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet képviselői, több mint. 120 teológiai hallgató. Az unitárius teológiai hallgatók közül tizenkilencen vettek részt a rendezvényen. A pénteki megérkezés, elszállásolás után fórumbeszélgetésre került sor Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével, ezt követte a vacsora, majd éjfélbe nyúló népdaloktatás, táncház zárta a napot. A szombati ébresztés és reggeli elfogyasztása után áhítatra, majd Dr. Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai tanár előadására került sor, aki a bibliai részletek értelmezési lehetőségeiről beszélt. Tovább...

Elekes Zsolt, teológiai hallgató


2014. 10. 22. Tiszteletbeli Székely Találkozó Oklándon

Felemelő ünnepi pillanatok részesei lehettek mindazok, akik résztvettek hétvégén az oklándi Unitárius Egyházközség szervezésében rendezett Tiszteletbeli Székely Találkozón és a Homoródmenti Hagyományőrző Hannover huszárok zászlószentelésén. Az oklándi fúvószenekar toborzójára gyülekeztek a falu bejáratánál mindazok, akik ott akartak lenni Kövér László házelnök úr és neje fogadásán.

A huszárok köszöntötték az érkező vendégeket és lovaskocsin a falun átvonulva érkezett meg a népes tömeg az Isten hajlékába. Az istentiszteletet Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, Ézsaiás könyve 60. részének 15. ,18., valamint 20. versére építette. Ezt követően Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke, köszöntötte a tiszteletbeli székelyeket és az új jelölteket. Tovább...

Kelemen Levente

Az eseményen készült fényképeket itt lehet megtekinteni.


2014. 10. 22. Pályázat a 2014 évi ODFIE kártyanaptár tervezésére

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), a Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezete pályázatot hirdet a jövő évi kártyanaptárának megtervezésére. Olyanterveket várnak, amelyek az ODFIE jelenlegi arculatához igazodnak, tükrözik fiatalos jellegét. A legsikeresebb és egyben kiválasztott alkotást 200 lejes pénzjutalommal díjazzák. Apályázatra felekezeti hovatartozástól függetlenül várják a jelentkezőket. Az alkotásokat 2014. november 16-ig kell eljuttatni az ODFIE címére (odfie@odfie.hu, avagy 400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca, B-dul. 21 decembrie 1989., nr. 9.). További információk, illetve segítség a tervezéshez: www.odfie.hu2014. 10. 21. Ifjúsági találkozó Árkoson

Október 10–12. között rendezte meg az Árkosi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet a Mindennapok a kommunizmusban témájú köri találkozót, amelyen összegyűlt a baróti, felsőrákosi, sepsiszentgyörgyi, vargyasi, kökösi, olthévízi, datki, brassói egylet néhány tagja. A témával összefüggő előadást a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum történelem szakos tanára, Tăraș Silviu tartotta. Ebben egy kis ízelítőt kaphattunk arról a korról, amelyről otthon vagy az iskolai tanórákon nem hallhatunk, vagy csak nagyon keveset.Az előadást követően kerekasztal-beszélgetésen mondhattuk el, hogy milyen az egyleti élet a településünkön, és ezt hogyan lehetne színesebbé, érdekesebbé és értékesebbé tenni. Arról is szó esett, hogy mi, egyletesek hogyan tudnánk elsősorban segítséget nyújtani egyházunk számára, valamint beszéltünk arról, miként kérhetnénk segítséget az egyháztól, ha szükségünk van rá. A szombat délután a vetélkedés jegyében telt el, az utolsó közös estet szórakozással zártuk. A vasárnapi istentiszteleti szolgálatot Bíró Attila helyi unitárius lelkész végezte. A közös ebéd elfogyasztása után, amikor eljött a búcsú ideje, tudatosult bennünk, hogy részesei lehettünk annak a csodának, amit mi magunk teremtettünk meg, és ezáltal egy kis családdá alakulhattunk. Köszönet az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek, a Háromszék–Felsőfehéri Egyházkör Esperesi Hivatalának, az árkosi unitárius egyházközségnek, az árkosi nőszövetségnek és nem utolsó sorban szüleinknek a támogatásért, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.

Péter Tünde Izabella, Árkos


2014. 10. 20. Kedvenc jézusi példázatom - rajzpályázati felhívás

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet rajzpályázatot hirdet Kedvenc jézusi példázatom témakörben. A felhívás általános iskolás gyermekeknek szól, akik pályázatai két korcsoportban kerülnek elbírálásra: I–IV., illetve V–VIII. osztályos kategóriában. Egy személy legfeljebb három rajzzal pályázhat. A pályaműveket az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet címére várjuk: 400105 Kolozsvár / Cluj–Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 9, Kolozs megye / jud. Cluj.

Beérkezési határidő: 2014. november 1.

Eredményhirdetés: Dévai emlékzarándoklat, 2014. november 8.