Támogatóink:

 
2014. 10. 31. Főpásztori üzenet a küszöbön álló államelnök-választások alkalmával

Tisztelt unitárius atyámfiai, kedves testvéreim!

Jelen körlevéllel a romániai államelnök-választáson való részvételre buzdítom minden arra jogosult hittestvéremet. A részvétel alapvető állampolgári jogunk, amit a nacionál-kommunista diktatúrának véget vető népfelkelés negyedszázados évfordulóján fölöttébb illene megbecsülnünk. Választói jogunk megélése még fontosabbá válik, ha erdélyi magyar nemzeti közösségünk 1989 utáni beteljesületlen célkitűzéseire gondolunk.

Folyó év november 2-án két magyar államelnök-jelölt közül is választhatunk, amely lehetőség remélhetőleg több erdélyi nemzettársunkat szólítja urnákhoz a korábbi hasonló választásokon résztvevőknél.

Isten áldása legyen életünkön, egyházunk és nemzetünk jövőjén!

Kolozsvár, 2014. október 30.

Atyafiságos tisztelettel,

Bálint Benczédi Ferenc s. k.

a Magyar Unitárius Egyház püspöke

 

2014. 10. 30. Bálint Benczédi Ferenc: Gondolatok a reformáció ünnepére

Kedves keresztény testvéreim!

Október végén a protestáns keresztény világ az 1517. október 31-i Wittenbergben történt eseményre emlékezik, hiszen a keresztény egyház történetében ezt a dátumot tartjuk a reformáció kezdetének. Ez ünnep alkalmával arra az evangéliumi tudósításra fordítom figyelmeteket, amikor a templom megtisztítása után a főpapok és írástudók a következő kérdést szegezik Jézusnak: „Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?„ (Mk11,28). A történelem arról is tanít, hogy az emberi elmét és szívet állandóan foglalkoztatta a tiszta istenimádat utáni vágy, a lelkiekben való megújulás szükségessége egyéni és közösségi szinten. E keresésben az ember életének egyik alapvető kérdése a tekintély helye és szerepe az egyén és a közösség, a társadalom életében. Tovább...

 2014. 10. 30. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - 2014. november 8.

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2014. november 8-án (szombat) 14 órai kezdettel szervezi meg a XVII. Dávid Ferenc emlékzarándoklatot, amelyre mindenkit szeretettel várnak Dévára a szervezők. Az ODFIE 1998 óta évente szervez zarándoklatot az unitárius egyházat megalapító, vértanú püspök emlékére. A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa a korábbi ifjúsági zarándoklatot egyetemes egyházi rangú rendezvénnyé nyilvánította. Az emlékzarándoklat helyszíne a dévai vár, melynek falai között az 1579 novemberében bekövetkezett haláláig Dávid Ferenc életfogytiglani börtönbüntetést szenvedett. A zarándoklat eddigi tizenhat kiírásán átlagosan félezer személy sereglett össze a dévai várba. A rendezvény túlnőtte az unitárius és az erdélyi kereteket, így Dávid Ferenc történelmi jelentősége a zarándokok bővülő köre által is kifejezésre jut. Dávid Ferenc két fő érdeme: alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy az Erdélyi Országgyűlés 1568-ban, Tordán tartott ülésén – a világon addig sehol nem ismert mértékben – foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot, ugyanakkor nevéhez fűződik az egyetlen magyar gyökerű történelmi egyház megalapítása.

A zarándoklat menetrendje Tovább...


2014. 10. 29. Ima dalban fogalmazva - Köri kórustalálkozó Felsőrákoson

A felsőrákosi unitárius templom adott otthont az ötödik alkalommal megszervezett Háromszék-felsőfehéri egyházkör kórustalálkozónak. Török István esperes a tizenegy kórus fellépését követően záróbeszédében a hangot és az éneket Isten ajándékának mondotta, a kórusban való éneklésben pedig az egymásra figyelést emelte ki: a legjobb hang is csak egy hang, mely nem erejével és tisztaságával emelkedik ki, hanem alázatával az összhangért tesz és cselekszik. Az egyházi kórusban való éneklést szolgálatnak, istentiszteletnek nevezte az olthévízi tiszteletes. A tavaly a vargyasiaktól átvett és egy éven át a templomukat díszítő vándorzászlót Kotecz József felsőrákosi tiszteletes adta át a kórustalálkozó megszervezését jövőre vállaló árkosi lelkésznek, Bíró Attilának. Tovább...

Hecser László

Forrás: Háromszék

2014. 10. 28. Kopjafa avatás Küküllősárdon

Október 12-én került sor az egy évvel ezelőtt elhunyt Nagy Ferenc lelkész emlékére a küküllősárdi gyülekezet által állított kopjafa ünnepélyes leleplezésére. Nagy Ferenc a kis sárdi gyülekezetet 60 évig szolgálta, fáradhatatlan lendülettel és lelkesedéssel. A megemlékezés istentisztelettel kezdődött, melynek keretében Jakabházi Béla-Botond lelkész idézte a lelkésznagyapa alakját. A templomkertben a kopjafánál Jakab Zsolt  Küküllősárdra beszolgáló lelkész köszöntő szavai után ünnepi beszédet mondott ft. Bálint-Benczédi Ferenc püspök, valamint nt. Szentgyörgyi Sándor küküllőköri esperes. Az ünnepi műsorban elhangzott egy-egy vers: Nagy Ferenctől a „Ne ott keressetek engem”, Győrvári Izabella előadásában, illetve Nagy Ferencről a segesvári Barabás Ferenc ez alkalomra írt verse a szerző előadásában. Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után felhangzott Nagy Ferenc „Ha nem tudod, a végtelenben a sok-sok csillag miért ragyog …” kezdetű dala. A megemlékezést a Himnusz eléneklése zárta, majd a küküllősárdi hívek szeretetvendégségen fogadták a közelről-távolról idesereglett emlékezőket.

Jakabházi Annamária