Támogatóink:

 
2016. 02. 05. Gyerő Dávid: A teremtett ember méltóságáért – állásfoglalás Románia alkotmánya 48. cikkelyének módosítása tárgyában

Köztudott, hogy országszerte aláírásgyűjtés zajlik az alkotmány 48. cikkelyének módosítása céljából, amely a házasság alkotmányjogi meghatározását tartalmazza. A Koalíció a családért civil szövetség kezdeményezése a társadalom széles rétegeit foglalkoztatja, így a romániai egyházak vezetői közül is többen kifejezték – támogató – véleményüket.

A Magyar Unitárius Egyház vezető testületei a kérdésben nem foglaltak állást. Véleményemet ezért egyénileg fogalmazom meg, tiszteletben tartva az egyháztagok és állampolgárok szabad véleményalkotási jogát, ugyanakkor élve a szólásszabadság lehetőségével ebben a fontos lelkiismereti kérdésben.

Az alkotmánymódosítás tárgya a házasság meghatározása A család című cikkelyben, azonban a kezdeményezés óhatatlanul figyelmet irányít az ember nemi meghatározottságának és irányultságának kérdéseire is. Míg a házasság és a család eszmei értéke, valamint társadalmi és közösségi jelentősége kétségtelen, az ember nemi meghatározottságáról és irányultságáról vallott felfogások között szakadéknyi különbségek léteznek. Vannak, akik bűnnek, erkölcstelenségnek, istentelennek tartják azt, amit mások az isteni világrend természetes velejárójának tekintenek. Tovább...


2016. 02. 04. Álláshirdetés szociális gondozói munkakörre

A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség 2016 februárjától szociális gondozót alkalmaz.

Jelentkezni lehet 2016. február 8-ig hétköznaponként 9-14 óra között személyesen az egyházközség székhelyén (Kolozsvár, Brassai Sámuel u. 6. sz.), illetve levélben a racznorbert@gmail.com címen.

Szükséges iratok: szakmai önéletrajz; szakmai végzettséget igazoló oklevél/-ek másolata. Az alkalmasságot igazoló további iratok (nem kizáró jellegűek): szociális gondozáshoz szükséges, alapképzést igazoló oklevél (Curs de calificare); egyházi vagy szakmai ajánlólevél; az alkalmasságot alátámasztó bármilyen más irat.

A jelentkezés tartalmazzon lakcímet, telefonszámot és elektronikus postacímet.

A munkavégzés helyszíne Kolozsvár, a tevékenység elsősorban otthoni betegápolásból és gondozásból, valamint alkalmi bevásárlásból és ügyintézésből áll. Az unitárius egyháztagság nem kizárólagos feltétel.

Az állásinterjú időpontjáról értesítjük a jelentkezőket.

Érdeklődni a 0740133027-es telefonszámon lehet.


2016. 02. 04. Napi 3 perc - Szász Ferenc: Egy depis pap szabadnapja

2016. február 1., hétfő.

Negyed négykor ébredek, gondolom, már nem érdemes visszadőlnöm, jöhet a kávé, cigaretta. Mikor oda vonulok, ahová a király is gyalog jár A nyugat költőelődei kötetet veszi le a polcról még mindig álomittas kezem. És csodák csodája: két gyönyörű, bár nem táncraperdítő Reviczky vers, s mielőtt elvesznék a perdita dalok mélységeiben, hoppá, két költőnő is, Czóbel Minka és Szalay Fruzina. Ez utóbbi Hamvazószerda című versével ér véget megkönnyebbülésem, irodalmi szeánszom, de a két utolsó sornál elkezdek szorongani: ”mit vártok? fényéből az éjnek/egy sugarat e köd helyett /Hajnal van, vége dal, zenének,/ Szegény Pierrot s Pierette !” Tovább...

2016. 02. 04. Napi 3 perc - Rácz Norbert: Pedagógiai gyorstalpaló

A rendszerváltás óta számtalan kísérlet volt az ország oktatási rendszerének a megváltoztatására. Egyik kísérleti nemzedék követte a másikat, miközben a jó fele alig mozdult el bármi is. Nemrég lapozgattam a Keresztény Magvető 1861-ik, egyben legelső kötetét, amelyben az akkor már hatvanegynéhány esztendős Brassai Sámuel fogalmazta meg pedagógiai alapelveit. Ezt kínálom a mai napra három percesként, nem kommentálva fölöslegesen a kijelentéseket.

Brassai pedagógiai alapelvei (Keresztény Magvető, 1861):

1. Iskoláink nem csak tanító, hanem – és főkép – nevelőintézetek.

2. Mint tanítóintézetben az első mételyt, az encyclopaedismust kerülni kell gondosan.

3. Tantárgyak minél kevesebben, de tanítva minél jobban legyenek. Tovább...


2016. 02. 03. Csendes-napok, 2016 – unitárius kar

A Protestáns Teológiai Intézet 2015-2016-os tanévének második féléve a hagyományos csendes napokkal kezdődik február 5. és 6-án.

A csendes napok lényege, hogy meghívott lelkészek és előadók tapasztalatainak meghallgatásával, a tudományok és a gyakorlat találkozásában, elősegítse a teológiai hallgatók felkészülését a lelkészi pályára.

Az Unitárius Kar meghívottjai: Andorkó Ferenc, nyugalmazott vargyasi lelkész, Csécs Márton, torockói lelkész és Péter László szociológus. Andorkó Ferenc a szinte négy évtizednyi lelkészi szolgálatáról vall, Csécs Márton pedig a gyülekezetépítés lehetőségeiről a Székelykő lábánál.

Péter László szociológus előadása a terrorizmus sajnálatosan nagyon is aktuális kérdését járja körbe. A csendes napok záró előadását Pozsony Ferenc néprajzkutató tartja, aki a népi kultúra és egyház viszonyáról beszél.

A Protestáns Teológiai Intézet csendes napi előadásai közös istentisztelettel zárulnak, melyen a szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi.