Támogatóink:

 
2015. 03. 29. Rácz Mária: Virágvasárnap - Jézus diadalmas bevonulásának ünnepe

– Jön! Jön! - hallom, ahogy egyre hangosabban hömpölyög végig a hír a próféta érkezéséről. Igyekszem utat vágni magamnak a bámészkodók között, akik ellepik Jeruzsálem külvárosának utcáit. A percről percre erősödő morajlásban érzem, ahogy a szívem egye hevesebben ver, magával ragad a hangulat, hiába próbálom nyugtatgatni, csitítgatni lelkemet. Hisz annyi próféta jött már... De nem változott semmi: a szegények ugyanolyan nyomorultak maradtak, a reménytelenség pedig még súlyosabbá vált minden egyes csalódással.

De talán most másképp lesz! Mert ez az ember nemcsak beszél a néphez, nemcsak csodákat tesz és gyógyít, mint már sokan előtte, hanem valami sokkal fontosabbat is megtesz: jelen van az egyszerű emberek között. Nicsak, most is szamárháton, szelíden érkezik, pedig sokan lovon csörtető, uralkodásra törő személynek képzelték. Egyszerű ember, a sok utazástól fáradt arcán nyugalom ül. Nem a templomok ragyogó-kék szemű, megdicsőült Krisztusa, nem is a keresztfákról ismert aszkéta-test. Olyan, mint bármelyikünk.Tovább...

2015. 03. 27. Angliai unitárius teológiai hallgatók látogatása Erdélyben

Március 23-27. között három angliai teológiai hallgató látogatott Kolozsvárra: Kate Dean, Katie McKenna és Philip Waldron Oxfordból, illetve Manchesterből. Ittlétük alkalmával megismerkedtek a teológiai hallgatóink életével, meglátogatták az egyházi központot, levéltárat és könyvtárat, valamint a Protestáns Teológiai Intézetet. Kedden este egy angol nyelven tartott erdélyi unitárius istentiszteleten vettek részt, melyen Jobbágy Júlia és Bardócz-Tódor András szolgáltak. Az istentiszteletet megbeszélés követte a két egyház különböző liturgiájáról. Szerdán és csütörtökön ellátogattak Székelykeresztúrra, megtekintették a székelyderzsi templomot, majd a Homoród-menti falvakat és Segesvárt, este pedig a csereprogram jövőjéről esett szó, melyet közös vacsora követett.

2015. 03. 26. Hit-világ - A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör műsora a Vox rádióban

2015. március 27-én, péntek 11 órától indul és hetenként fog jelentkezni a Hit-világ, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör műsora a székelykeresztúri  Vox rádióban. Az egy órás adásban a házigazdák hétről hétre meghívottakkal beszélgetnek élőben az éppen aktuális témákról.  A műsorba be lehet kapcsolódni: a Facebook oldalra vagy a 0749236655 SMS számra küldött kérdésekkel, véleményekkel, hozászólásokkal. Az első meghívott (2015. március 27. 11 óra) Lőrinczi Lajos esperes lesz, akivel virágvasárnapi eseményekről fognak beszélgetni a műsorvezetők: Szász-Cserey Katalin és Mikó Ferenc. A Vox rádiót Székelykeresztúr környékén a 88,6 Mhz ultrarövid hullámhosszon, valamint bárhol a világon a www.voxfm.ro honlapon lehet hallgatni.

"A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör műsora, melynek célja a vallást kivinni a mindennapokba. Szeretnénk, ha a műsor által a hallgatók felismernék, hogy milyen gyakran van jelen életünkben a gondviselés, csupán nem ismerjük fel vagy más néven nevezzük. Célunk, hogy az egyházat és az embereket közelebb hozzuk egymáshoz, hiszen az emberek maguk az egyház, ahogyan ezt Pál apostol is megírta a Korinthusiakhoz írt első levelében: Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Műsorunk felekezettől és korosztálytól függetlenül mindenkihez szól. A házigazdák meghívottjukkal olyan vallásos témákat elemeznek ki közérthetően, mely mindenkit érdekelhet: másság elfogadása, örök élet, szenvedés, elmúlás, tekintély, mindennapi hit. Beszélgetéseink mellett megismertetnénk unitárius gondolkozásunkat, valamint adáskörzetünkben levő gyülekezeteinket, azok tevékenységét és nagyobb rendezvényeiket. "


2015. 03. 26. Unitárius istentisztelet és ünnepi műsor Bágyonban - Duna Televízió, 2015. március 15.

 

 

2015. 03. 25. Az alma a kultúrtörténetben - előadások Marosvásárhelyen

Március 26-án délután 6 órától a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban Demeter Sándor Loránd unitárius lelkész, dr. Kádár Annamária pszichológus, László Kimpián Annamária művészettörténész, dr. Pokorny László fitoterapeuta, egyetemi előadó, Weszely Tibor matematikus, Miholcsa Gyula fizikus tartanak előadást Az alma a kultúrtörténetben címmel.