Támogatóink:

 
2015. 03. 04. A Nyárádszentlászlói Unitárius Egyházközség pályázati hirdetése

A Nyárádszentlászlói Unitárius Egyházközség 2015. január 25-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Marosi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 14/2015. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak  és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek. Tovább...


2015. 03. 03. Huszár lovasszobor-avatás Bágyonban

Altorjai Göbel János: Kivont karddal vágtató huszárok2015. március 8-án az aranyosszéki Bágyonban huszár lovasszobor-avatási ünnepséget tartanak, mely alkalommal Aranyosszék magyarsága az 1763-ban állított bágyoni huszárszázad emléke előtt tiszteleg.

Várfalva Község Polgármesteri Hivatala, Várfalva Község RMDSZ szervezete és a Bágyoni Unitárius Egyházközség annak a 32 bágyoni huszárnak kíván emléket állítani, akik 1848-ban, amikor a parancs arra szólította fel őket, hogy nemzetüket és hazájukat megtagadva fegyverüket fordítsák a szabadság, tulajdon vérük ellen, egyhangúlag kiáltották azt, hogy: Soha!

Az ünnepi istentisztelet és az azt követő szoboravatást a Duna Televízió március 15-én felvételről fogja közvetíteni nemzeti ünnepünk alkalmával.

Az ünnepség programja:

13,00 – Istentisztelet a helybeli unitárius templomban

15,00 – Díszfelvonulás

15,30 – Lovasszobor-avató ünnepség


2015. 03. 02. Országos versmondó és népdaléneklő verseny - Élő egyház, Duna tv, 2015. február 28.

 

2015. 03. 01. Felekezetközi összefogás az iskolai vallásoktatásért

Fotó: basilica.ro2015. február 28-án Bukarestben az Ortodox Egyház Patriarchátusának épületében 13 felekezet képviselője vett részt a Romániai Vallási Felekezetek Konzultatív Tanácsa ülésén, melynek fő napirendi pontját az Alkotmánybíróság vallásoktatással kapcsolatos döntése képezte.

A házigazda, Daniel pátriárka köszöntője után Ioan Robu bukaresti római katolikus érsek vezette a több órás ülést, melynek során a jelenlevőknek sikerült közös megegyezéssel és egyhangúlag elfogadni egy törvénymódosítási javaslatot Románia Parlamentjéhez, valamint egy szándéknyilatkozatot az iskolai vallásoktatás fontosságáról.

A Konzultatív Tanács ülésén egyházunkat Bálint Benczédi Ferenc püspök úr megbízásából Andrási Benedek oktatásügyi előadó-tanácsos képviselte.


2015. 02. 28. Nagy László marosvásárhelyi unitárius lelkész egyházi beszéde a Marosvásárhelyi Rádióban - 2015. február 15.