Támogatóink:

 
2015. 05. 23. Legyünk tanítványok!

„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: „Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra!”(ApCsel 2,14)

Pünkösd a keresztény egyház, az első keresztény gyülekezet megalakulásának ünnepe. Az Apostolok Cselekedetei írója színesen írja le, tárja elénk az első pünkösd történetét: hogyan alakult meg az első gyülekezet, kikből állt ez a közösség, kik voltak az elsők, akik ide tartoztak. Az első közösség tagjai a Jézus által elhívott, megszólított tanítványok, majd azok az emberek, akik a zsidó aratás ünnepére Jeruzsálembe érkeztek és Péter bizonyságtevésének a meghallgatása után megkeresztelkedtek. Az Apostolok Cselekedetei tudósítása szerint mintegy háromezer ember. Ennek a közösségnek a vezéralakjai a tizenegy jézusi tanítvány, ezért úgy érzem, hogy jelen alkalommal a tanítványokról, a tanítványságról kell szóljak.
Próbáljuk röviden felidézni élettörténetüket, életútjukat, ahogy azt az evangéliumok megörökítették. Hogyan lettek tanítványokká? A Genezáreti tó partján egyszerű halászemberként éltek. A Názáreti megszólította Pétert és testvérét, Andrást: „Kövessetek engem és azt mívelem, hogy embereket halásszatok”, azok pedig „azonnal elhagyván hálóikat, követék Őt.” (Mk 1,17-18) Nem sokkal ezután ismét két testvért szólított meg, a Zebedeus fiait, Jakabot és Jánost, akik „atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána mennének.” (Mk 1,20) Tovább...


2015. 05. 22. Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál - Kolozsvár, 2015. június 3–7.

Kolozsvár történetében az unitáriusok évszázadokon át fontos szerepet játszottak, az általuk létrehozott és képviselt értékek a jelenkori városban is még mindig jelen vannak. Ezért fontos, hogy a város lakói megismerhessék, érzékelhessék az unitárius értékeket, azt, hogy élő közösségként továbbra is alakítják a város szellemiségét.

A kolozsvári unitáriusok az idén immár harmadik alkalommal várják nyitott kapukkal az érdeklődőket, június 3–7. között.

A rendezvénysorozatot Berecz András mesemondó előadása nyitja június 3-án, szerdán, este hat órától, a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György dísztermében, majd Hobo és bandája koncert zárja június 7-én, vasárnap este 8 órától a Kollégium udvarán.

E két esemény között gyermekfoglalkozásokra, városnéző és házsongárdi sétákra, népdalvetélkedőre, Tică Darie előadására, borkóstolóra, egyháztörténeti előadásokra, nyári vásárra és különböző istentiszteleti alkalmakra várják a szervezők az érdeklődőket.

A részletes program a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál blogon lesz elérhető.


2015. 05. 21. Pályázati hirdetés

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége pályázatot hirdet az unitárius egyházi kiadványok szerkesztői állásának betöltésére.

A szerkesztő munkakörébe tartozik többek között az időszaki kiadványok (Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny) szerkesztése; az éves kiadványok (falinaptár, könyvnaptár, zsebnaptár, kártyanaptár) szerkesztésében való közreműködés; az egyszeri kiadványok (könyvek, emlékfüzetek) szerkesztésében való közreműködés; tájékoztató kiadványok (szórólapok, képeslapok, falragaszok stb.) szerkesztése; a fentiek kiadásának előkészítése, a korrektori és véglegesítési folyamat nyomon követése; javaslattétel az éves kiadói tervre, szakmai felelősség az abban foglalt határidők betartására; az írott sajtó anyagellátására vidéki tudósítói rendszer kiépítése és működtetése, továbbá hasonló szakmai feladatok.

Az állásra felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. Az egyházi tapasztalat megléte kizárólagos körülményt képez. A lelkészi végzettség, valamint a szakmai képzettség és tapasztalat előnyt jelent.

A szakmai és egyházi önéletrajz kíséretében benyújtandó pályázási szándéklevelet 2015. június 10-én déli 12 óráig elektronikus úton kell elküldeni, az Egyházi Képviselő Tanács elektronikus postacímére (ekt@unitarius.org).

Az alkalmasnak tűnő pályázók júniusban minősítő szakmai beszélgetésen vesznek részt. Az állás betöltése 2015 júliusától esedékes.

További részletek felől az ekt@unitarius.org címen lehet érdeklődni.

Kolozsvár, 2015. május 20.

A Magyar Unitárius Egyház

Főhatósági Hivatala

 

2015. 05. 20. A Gondviselés Segélyszervezet tavaszi segélyakciói

A tavaszi hónapokban a Gondviselés Segélyszervezet munkatársai széles körben szerveztek újabb segélyakciókat. Az adománygyűjtésekre Kolozsváron, Baróton, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen került sor.

A saját alapból kiegészített segélycsomagokat háromszéki, brassói, erdővidéki, udvarhelyszéki, aranyosszéki és kolozsvári rászoruló családoknak adtuk át.

Jelen beszámoló fő célja nem a statisztikai adatok felsorolása, hanem köszönetnyilvánítás az adományozóknak, az önkéntes munkatársainknak, és jó példájuk megosztása másokkal. Mindenképpen kiemelendő, hogy segélyakcióinkba újra sok ifjúsági egylettagot és más diákot sikerült bevonnunk, olyan cél érdekében, ami nem adrenalin megéléséről szól, hanem önzetlen és lelkes segítségnyújtásról. A húsvét előtt szervezett adománygyűjtések alkalmával arra hívtuk önkénteseinket, hogy szólítsák meg az üzletekbe érkező vásárlókat, kérve őket, az alkalmilag vásárolt termékek egy részét (pl. 1 kg cukor, 1 liter olaj, egy pástétom, csokoládé, tisztítószer) a kijáratnál adják át nekünk – a környékbeli rászorulókhoz történő eljuttatás céljából. Tovább...


2015. 05. 18. Kecskés Csaba marosvásárhelyi unitárius esperes-lelkész egyházi beszéde a Marosvásárhelyi Rádióban, 2015. május 17.