Támogatóink:

 
2016. 04. 29. Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör Nőszövetségeinek közgyűlése

2016. április 23-án tartották közgyűlésüket a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör nőszövetségei Firtosmartonosban. A találkozó Makkai-Ilkei Ildikó bencédi lelkésznő áhítatával kezdődött, a köszöntések után pedig sor került Szalay Zsuzsanna Szeretetnyelvek a családban című előadására.

A tisztújítás eredményeként az egyházkör új nőszövetségi vezetősége a következő: elnök Szász-Cserey Katalin lelkésznő, alelnök Berei Enikő, jegyző Kibédi Enikő, választmányi tagok Boda Csilla és Lőrinczi-Simó Orsolya.

2016. 04. 28. Pályázat

A Felsőrákosi Unitárius Egyházközség 2016. március 28-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 31/2016. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak  és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek. Tovább...

2016. 04. 28. Dr. Kovács Sándor: Rajongók Erdélyben. Az erdélyi szombatosok rövid története

Rendhagyó történelemórák Torockón

Rajongók Erdélyben.  Az erdélyi szombatosok rövid története.

előadó: Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára

helyszín: Duna Ház; Torockó, Fő utca 292.

A radikális reformáció magyar nyelvterületen működő legmarkánsabb képviselőit székely szombatosoknak, zsidózóknak, judaizánsoknak nevezi a szakirodalom. A 16. századi Erdély sokfelekezetű világában sajátságos helyet foglalnak el az unitárius egyházból kiszakadó szombatosok. Az Udvarhely- és Marosszék településein virágzó szombatos közösségek a 17. század elején már jelentős tömegbázissal rendelkeztek. Kolozsváron, Tordán és az Aranyosszéken is szép számmal voltak híveik. A Kárpát-medencében a bözödújfalvi szombatosok tragikus története a legismertebb. Az előadó a szombatos ideológia kialakulásának és elterjedésének okait vizsgálja, és bemutatja azokat a teológusokat, főurakat és szombatos írókat, akik jelentősen befolyásolták a 17. század első évtizedeinek mind teológiai, mind pedig politikai alakulását.

2016. 04. 25. Háromszék-felsőfehéri Unitárius Egyházkör Nőszövetségeinek közgyűlése
Köri nőszövetségi közgyűlést tartottak szombaton a baróti unitárius egyházközségben. Délelőtt közös énekléssel kezdődött a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör éves közgyűlése, a tizenhat résztvevő nőszövetség képviselőit Demény Zita Ágnes segédlelkész köszöntötte.

Dimény Csilla, az Unitárius Nők Országos Szövetségének elnöke példaértékűnek nevezte azt a munkát és hozzáállást, amit ebben az egyházkörben tapasztalt. Köszöntő-beszédet mondtak továbbá Andorkó Rozália köri elnök, Török István esperes, Kiss Alpár házigazda tiszteletes, Lázár-Kiss Barna András polgármester és Demeter Mária, a baróti unitárius nőszövetség elnöke. Tovább...

2016. 04. 21. Marosi Unitárius Egyházkör Nőszövetségeinek közgyűlése

2016. április 16-án tartották közgyűlésüket a Marosi Unitárius Egyházkör nőszövetségei a marosvásárhelyi Kövesdombi unitárius egyházközségben. A találkozó alkalmával kilenc nőszövetség részéről 43-an voltak jelen. A közgyűlés áhítattal és az imalánc bemutatásával kezdődött, majd beszámolók hangzottak el, és tisztújításra is sor került. Ennek eredményeként a Marosi egyházkör új nőszövetségi vezetősége a következő:
• köri elnök: Kecskés Noémi esperesné asszony,
• titkárnő: György Delinke Marosszentgyörgyről,
• jegyző: Molnár Mónika Székelykáli tiszteletesasszony,
• választmányi tagok: Orbán Mária Szovátáról és Szász Angéla jobbágyfalvi kántornő.