Támogatóink:

 
2015. 01. 22. A magyar kultúra napján

A kultúra nem más, mint az élet művelése. Hogyan műveled az életet, milyen normák és értékek szerint?

Ha úgy érzed, hogy hozzátartozol ahhoz a kultúrához, amit leginkább magyar nyelven hallottál és olvastál, és ami a magyar nép történelmét is magában foglalja, akkor elmondhatod, hogy te a magyar kultúra részese vagy.

Hozzátartozik-e mindenki, aki magyarul beszél a magyar kultúrához? Hozzátartozik-e mindenki, aki nem beszél magyarul, de ősei magyarságát nagyra becsüli? Hozzátartozik-e a magyar kultúrához az, aki nem olvas magyar irodalmat, nem tud magyar verseket, nem ismer magyar népdalokat, nem ismeri a magyar nép történelmét?  Hozzátartozik-e a magyar kultúrához az, aki a jobb megélhetés reményében idegen nyelvű kultúrára alapuló társadalomhoz csatlakozott?

Mellette és ellene szóló érvek tömkelegét lehet felhozni.Tovább...

Székely Kinga Réka


2015. 01. 19. Istentisztelet a budapesti Nagy Ignác utcai unitárius templomban - Kossuth Rádió, 2015. január 18.

 


 


2015. 01. 15. Gyerő Dávid unitárius főjegyző egyházi beszéde a vallásszabadság napján - Kolozsvár, 2015. január 13.

 

 

2015. 01. 14. dr. Kovács Sándor teológiai tanár a vallásszabadságról beszél a Kolozsvári Rádióban

 


 

 

2015. 01. 13. Székely Kinga Réka - 1568-ra emlékezve

Egy bangladeshi muzulmán középiskolai tanárral, egy Hawaii-i őshonos vallási vezetővel, egy izraeli rabbiképzős fiatalemberrel, egy japán buddhista vállalkozónővel, egy amerikai unitárius univerzalista lelkésszel ültünk körben az elmúlt nyáron a Vallásszabadság Nemzetközi Szervezete konferenciáján.

Kerestük egymás tekintetét, hogy egymás lelkébe lássunk. Amikor mesélni kezdtünk életünkről, a hitünkről, melyet sokszor meg kellett védeni a gyűlölködőktől, azoktól, akik csak a saját hitüket tartják igazinak és létjogosultnak, megdöbbenve észleltük, hogy a történeteink nagyon hasonlóak.

A bangladashi tanár a hindu-muzulmán konfliktusokról beszélt, hisz Bangladesht három oldalról övezi India. A Hawaii-i bennszülött az amerikai keresztény fehér elnyomókról, kizsákmányolókról beszélt. Az izraeli rabbi képzőbe járó fiatalember a palesztin-zsidó elkülönített életről beszélt, a mindennapos félelemről. A japán buddhista nő a hagyományos japán távolságtartást és hűvösséget mutatta be és azt a küzdelmet, ahogyan keresztény férje megpróbálta elfogadtatni magát a családdal és a tágabb közösséggel. Az amerikai unitárius univerzalista lelkész a már letelepedettek és az örökösen érkező bevándorlók közötti feszültségekről beszélt. Én arról a napjainkban is folyamatosan működő megkülönböztetésről beszéltem, mely az államvallás intézménye és a mások kategória között létezik. Beszéltem azokról a hivatalos állami megnyilatkozásokról, melyekből egy idegen azt olvassa ki, hogy nálunk teljes a vallásszabadság és a kormány minden felekezethez egyenlőképpen viszonyul. Tovább...