Támogatóink:

 
2015. 09. 02. UNOSZ konferencia és közgyűlés Dicsőszentmártonban

Az UNOSZ 2015. augusztus 29-én, Dicsőszentmártonban tartotta XXIV. Közgyűlését és Konferenciáját, több mint 370 résztvevővel. A zászlók bevonulása az unitárius induló éneklése alatt történt, a kezdő áhítatot Nagy Endre helyi lelkész tartotta. Az üdvözlések után került sor a vándorabrosz átadására, majd az előadásra, melyet dr. Kádár Annamária pszichológusnő A mese, mint hamuban sült pogácsa címmel adott elő. Az előadáshoz kötődött a helyi fiatalok és gyermekek kedves, megható műsora. Az ünnepi istentiszteleti szolgálatot drd.Ferenczi Enikő lelkésznő végezte, aki felszentelte a Brassói, Nagymedeséri, Kocsordi, Baróti és Árkosi Nőszövetségek új zászlóit. A találkozó a közgyűlési jelentésekkel és a Lókodi látogatási program összeállításával, valamint Asztalos Klára ünnepi záróbeszédével zárult.

Illesse köszönet a szervező Nőszövetség tagjait, élen Nagy Rozália tiszteletes asszonnyal, akik mindenre kiterjedő odafigyeléssel tették széppé ünneplésünket.

Dimény Csilla

UNOSZ elnök

Az eseményen készült fényképeket itt lehet megtekinteni.


2015. 08. 31. A megmaradás emberei vagyunk (A bölöni templom ünnepe)
Az unitárius templom felavatásának 120., az azt övező vár befejezésének 400. évfordulója állt a szombaton megtartott III. Bölöni Középkori Várnap középpontjában. A felszólalók a templomépítők hitét és áldozatvállalását emelték ki, s elismeréssel adóztak a műépítész Pákei Lajosnak is. A ma nemzedékét megszólítva arra figyelmeztettek: úgy kell dolgozniuk, hogy a rájuk testált örökség még évszázadok múltán is fennmaradjon. Nagy László marosvásárhelyi lelkész a Zsidókhoz írt levélből vett igére – „nem a meghátrálás emberei vagyunk” – alapozta szószéki beszédét. Mint mondotta, örömöt jelent, hogy a szélesebb körben értelmezett nagy család, a közösség összegyűlt, s az elődök példamutató erőfeszítése előtt kifejezi tiszteletét. Arra kérte a bő kétszáz fős ünneplő közönséget, ne feledkezzenek meg arról a felelősségről, amivel tartoznak gyermekeik, szüleik, templomaik és anyanyelvük iránt: tettre és cselekedetre van szükség, hogy kultúránk s az évszázadok alatt elért eredményeink megmaradjanak. Tovább...
Forrás: Háromszék

2015. 08. 28. Három egyházközség, egy tábor
Sepsiszentgyörgy, Szentivánlaborfalva, Kézdivásárhely és a vendéglátó feladatait ellátó árkosi unitárius egyházközség nyolcvan fiatalja táborozik együtt ezen a héten. Az elmúlt években ki-ki megszervezte vallásórás gyermekei számára a vakációs foglalkozást, ám most Kovács István, Buzogány-Csoma István és Bíró Attila lelkész úgy döntött, közösen vállalják a feladatot: nemcsak a szervezéssel járó munka oszlik meg, de az ifjoncok is közelebb kerülnek egymáshoz. A feladatvállalásban kitettek magukért az árkosiak: nemcsak az ellátáshoz szükséges alapanyagok összeadásában vállaltak oroszlánszerepet – ahhoz mindegyikük hozzájárult –, hanem az önkéntes munkavállalásban is. A nőszövetségi tagok a sütés-főzést látják el, az egyletesek a programok megszervezésében jeleskedtek, de sokat segítettek az önként jelentkező szülők is. Tovább...

Forrás: Háromszék

2015. 08. 28. Márk Attila: A homoródszentmártoni unitárius templom orgonáinak története

A falu első írásos említése az 1333–1334-es pápai tizedjegyzékben maradt ránk, Sancto Martino alakban. Az első ismert papja egy bizonyos Ábrahám volt. Az ekkor fizetett tized alapján (8 illetve 10 báni dénár), a környék legjövedelmezőbb egyházközségei közé tartozott. Templomát, Jánosfalvi Sándor István, 19. századi lelkész-író írja le szemléletesen: „a falu alsó felében a természettől éppen evégre készíttetett szép téres dombnak tetején az unitáriusok ős-templomvára, mely ősi óriási képzeltető tornácos fogas tornyával, melynek sötét árnya alatt a félénk rebegve megy el este, midőn három százados rozsdás vitorlája borzasztó hanggal megcsikorodik. Vár közepében levő magas, keskeny templomával, mely mint gígászi koporsó nagy halottat sejtet bennt (…) régi mód szerint csak délkeletről levő ablakai miatt sötét s rökönyödött penész szagu …, hol a régiségek iránt viseltető andalgó érzéssel tevém vizsgálataimat.” Az 1927-es püspöki vizitáció alkalmával készült jegyzőkönyv még az orgona nélküli templomot írja le.  Tovább...

Forrás: Hargita Népe


2015. 08. 27. Egy az Isten – Az unitárius egyház félórája – Kossuth Rádió, 2015. augusztus 21.