Támogatóink:

 
2015. 04. 27. Együtt Isten völgyében - Kövend, 2015. április 26.

2015. április 26-án, vasárnap 17.00 órától került megszervezésre az Együtt Isten völgyében istentisztelet- és előadássorozat újabb alkalmára a kövendi unitárius templomban. Az istentisztelet alkalmával Pálfi Dénes sínfalvi lelkész mondott imát, Koppándi Botond teológiai tanár prédikált. Istentisztelet után a Balázs Ferenc Népfőiskola meghívott előadója, Kemendy Miklós kertészmérnök, magyarságtörténet-kutató tartott előadást Bor és vallás címmel. A rendezvényt a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatta.

2015. 04. 25. Pályázati felhívás

A Magyar Unitárius Egyház Hitéleti, missziói és nevelési ügyosztálya esszépályázatot hirdet Az én egyházközségem küldetése címmel.

A közösség, ahová tartozom, meghatározza életemet. Amikor közösségemből szeretet és hit árad, úgy érzem, hogy nekem szárnyakat ad, hogy engem megóv, engem táplál. Azonban amikor közösségemben a gyűlölködés, az irigység, a lemondás légköre lesz úrrá, akkor menekülnék tőle, akkor szégyellem, hogy tagja vagyok. Istentől kapott feladatom, hogy közösségemet, egyházközségemet erősítsem, és olyan életet éljek, mely vágyat ébreszt a közömbösökben is, hogy e közösséghez tartozzanak.

Írja meg, hogy Ön szerint miben áll közössége küldetése! Tervezzen, álmodjék és bízzék abban, hogy Isten megsegíti álmai valóra váltásában.

Pályázhatnak: az unitárius egyház felnőtt és ifjú tagjai. Unitárius egyháztagsággal nem rendelkező, de az unitarizmussal szimpatizáló felnőttek és ifjak. Lelkészek és teológiai hallgatók is! Tovább...


2015. 04. 24. Vallásos és nemzeti zarándoklat világi vezetőknek

TorockóGyere velünk ismerkedni. Ismerkedni önmagaddal, barátokkal és idegenekkel, templomokkal, falvakkal és városokkal. Ismerd meg a kinti világban önmagadat.

A 2015. évben is útra kelünk, hogy meglátogassunk néhány számunkra fontos helyet.

Július 7-10. között látogatjuk végig a következő helyeket:

Kedden, július 7-én Székelyudvarhelyről indulunk, érintjük Nyárádszentmárton és Torockó unitárius templomait, Nagyszalontán szállunk meg.

Szerdán, július 8-án meglátogatjuk Kenderesen Horthy Miklós székelykapuját, melyet a vargyasi Sütők készítettek. Létavértesen megnézzük a gyufa feltalálójának, Irinyi Jánosnak az emlékszobáját. Szolnokot meglátogatva találkozunk a kis unitárius közösséggel, majd Budapesten szállunk meg.

Csütörtökön, július 9-én a budapesti unitáriusokkal találkozunk, és átsétálunk a Lánchídon Pestről Budára. Csütörtök a Budapest-nap, de már Gyöngyösön szállunk meg. Tovább...


2015. 04. 23. Főhatósági látogatás a szatmárnémeti unitáriusoknál

Fotó: Karikás Enikő (Friss Újság)2015. április 20-án az egyházi főhatóság képviselői - Bálint Benczédi Ferenc püspök, Gyerő Dávid főjegyző, Pap Mária püspöki titkár, Bálint Róbert Zoltán közigazgatási előadó-tanácsos, és a Kolozs-Tordai egyházkör vezetősége - Dimény József esperes, Pálfi Árpád és Solymosi János felügyelő gondnokok - találkoztak a szatmárnémeti unitárius gyülekezet tagjaival. A találkozás célját a szórványban élő unitáriusok közösségi életének megismerése és a fejlesztési lehetőségek körvonalazása képezte.

Karikás Enikő (Friss Újság) fényképeit itt lehet megnézni.

2015. 04. 21. Gyerő Dávid: Köszöntő az RMDSZ kongresszuson

A Magyar Unitárius Egyház főjegyzőjeként, de a sepsiszentgyörgyi belvárosi RMDSZ szervezet egykori tagjaként is szeretettel köszöntök minden jelenlevőt.

Egyházi emberként szeretném kiemelten is a megjelentek figyelmébe ajánlani a romániai magyar történelmi egyházakkal való stratégiai partnerség újratervezését. Divatos fogalom ez, mégis az a tapasztalatom, hogy korábban nem használtuk ki maradéktalanul az együttműködésben rejlő lehetőségeket. Igaz, sok fontos tematikus összefogásunk volt, pl. a restitúciós folyamat terén, sok területi kezdeményezés kedvezményezettjei voltunk, ilyenek pl. a Hargita megyei tanács támogatásai, és sok helyi együttműködés hozadékát is el kell ismernünk, pl. Kolozson, ahol lelkészi szolgálatomat végzem – mindezért a magam részéről köszönettel tartozom. Mégis úgy gondolom, hogy a jövőben ennél többre is képesek vagyunk. Tovább...