Támogatóink:

 
2015. 10. 13. Ünnepi szimpózium a Protestáns Teológiai Intézet fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából

 

 

2015. 10. 12. Püspöki Vizitáció Homoródszentpálon

2015. október 10-11-én, majdnem 34 évvel az utolsó látogatás után a homoródszentpáli gyülekezetbe újra megérkezett a Püspöki Vizitáció. A Vizitáció tagjai: Bálint Benczédi Ferenc püspök, Boros János főgondnok, Simó Sándor esperes, Mezei Domokos és Dombi Gyula köri felügyelő gondnokok, Andrási Benedek és Székely Kinga Réka előadó-tanácsosok, valamint Pap Mária püspöki titkár. A látogatást előkészítő munkálatokhoz hozzájárult dr. Czire Szabolcs előadó-tanácsos, illetve Molnár Lehel, a Magyar Unitáriu Egyház levéltárosa.

A Vizitációt harangszó, az egyházközség gondnokának, Burján Józsefnek a köszöntése, valamint a Pálffy Ákos nevét viselő egyházközségi dalárda ünnepi műsora köszöntötte. A Vizitáció számbavette és láttamozta az anyakönyveket, naplókat, klenódiumokat, majd megtekintette az egyházközség ingatlanait. A délután folyamán került sor az egyházközség elnökségével, illetve keblitanácsával való találkozásra, ahol közösen vették számba az elmúlt évek megvalósításait, nehézségeit valamint a gyülekezet eljövendő terveit. Tovább...

A Püspöki Vizitáción készült fényképeket itt lehet megnézni.

2015. 10. 08. Közlemény a kárpátaljai nemzettársaink unitárius egyházi segélyezéséről

A Magyar Unitárius Egyház és a Gondviselés Segélyszervezet az elmúlt hónapokban adománygyűjtést szervezett a rászoruló kárpátaljai nemzettársaink segélyezése céljából, aminek eredményeként mindösszesen 2.495.761 forint, azaz 35.587 lej céladomány gyűlt össze. Ebből az erdélyi unitárius gyülekezetek összesen 21.328 lejt (1.495.761 forint) adományoztak, míg a magyarországi unitárius egyházkerület 1.000.000 forint (14.259 lej) adományt fordított e nemes célra. Az adományok teljes körű jegyzékét a www.gondviseles.org honlapon közöltük.

Az adományok felhasználása az alábbiak szerint történt.

– A magyarországi egyházkerület 1.000.000 forint összértékű támogatását átutaltuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, amely azt a jól működő kárpátaljai segélyprogramjaira fordította maradéktalanul.

Az erdélyi egyházrészben összegyűlt adományok nagy részét (1.261.176 Ft) eljuttattuk az Ungi Református Egyházmegyéhez, amely mindezt szeretetkonyhák fenntartására fordítja. A felekezetközi alapon működő segélyprogram keretében 25 településen összesen 270 rászoruló személy részesül heti 2 alkalommal meleg ebédben. Az unitárius egyházi adományok két hónapon át teljesen fedezik az ebédprogram költségeit. Tovább...


2015. 10. 07. Megjelent az Unitárius Közlöny októberi száma

2015. október 7-én jelenik meg az Unitárius Közlöny legfrissebb száma, melyet a szerkesztőség nevében szeretettel ajánlunk régi és új olvasóink szíves figyelmébe.

E havi lapszámunkban közelgő egyházi ünnepünk, a reformáció ünnepe kapcsán Székely Kinga-Réka missziói előadó-tanácsos osztja meg gondolatait; majd Gál Erika és Szőcs Boróka vallomásai engednek betekintést az unitárius lelkiség egyéni megéléseibe; Kisgyörgy Zoltán helytörténész, újságíró elkalauzol az idén 200 éve született Berde Mózsa szülőfalujába; Visy Zsolt pécsi régészprofesszor ismerteti az Énlaka temetőkertjében végzett többéves sírkő-kutatási munkálatok eredményeit; Mikó Ferenc keresztúri lelkész megosztja brüsszeli joggyakornoki élményeit.

E havi lapszámunkban olvasható továbbá Rácz Norbert lelkész jelenkori migrációs témájú írásának második, egyben befejező része, illetve a Gondviselés Segélyszervezet országhatárokon átívelő összefogást létrehozó, a kárpátaljai testvéreink számára szervezett táboráról is olvashatnak az érdeklődők, nemkülönben az UNOSZ ez évi, dicsőszentmártoni konferenciájáról.


2015. 10. 06. Pap Mária - A reménytelenség reménysége

„Aki reménység ellenére reménykedve hitt…” (Róm 4,18/a)

Október 6-a és az azt követő napok és hónapok, a gyásznak és sötétségnek napjai nemzetünk életében.

A halálos ítéletek végrehajtása, a menekülők, a bujdosók, a börtönben vagy a családi otthonokban szenvedők bizonytalansága, félelme azt erősítette meg az egyes emberben és a nemzetben, hogy nincs remény, minden elveszett. Szabadság, jövendő, remények minden odavan.

És e gyászos sötétségből mégis talpra kellett állni. Fel kellett venni a letett munkaeszközöket, vissza kellett térni a mindennapok szürkeségébe és folytatni a félelem és elnyomás árnyékában az életet. Gyermeket szülni, ifjakat nevelni, alkotni, építeni. És elődeink megtették. A külső körülmények reménytelensége ellenére, a belső remény, a hit, a kötelességtudat erejével. A szent tartozás jegyében a vértanuk, elbukott áldozatok, meghurcolt és tönkretett emberi életek emlékére, a nemzeti újjászületés, egy szebb jövendő reményében. Tovább...