Támogatóink:

 
2017. 02. 20. Gondnok-presbiteri értekezletek

A hagyományos gondnok-presbiteri értekezletek február és március hónap hétvégéin zajlanak: február 18-án a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi egyházkörben, valamint a magyarországi egyházkerületben, február 25-én a kolozs-tordai egyházkörben, március 4-én a marosi és küküllői, valamint március 18-án a háromszék-felsőfehéri egyházkörben. Az értekezletek alkalmával a következő előadások hangzanak el: dr. Czire Szabolcs teológiai tanár, ven előadó-tanácsos: Az unitárius egyház feladata és szerepe a mai világban. 5 dolog, amit minden gyülekezet megtehet; dr. Kovács Sándor teológiai tanár: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben; Székely Kinga Réka hitéleti és missziói előadó-tanácsos: Szeretetedről, törvényedről énekelek, zsoltárt zengek neked, Uram! (Zsolt 101,1). Jelenkori magyar unitárius ünnepeink értékei és lehetőségei.

A Farkas Emőd és Boros János főgondnokok, valamint Elekes Botond egyházkerületi főgondnok elnöklete alatt zajló munkálatokon a résztvevők megbeszélik az egyházközségek sajátos gondjait, valamint az egyházközségi vezetők tájékoztatást kapnak az egyház 2018-ra tervezett rendezvényeiről.


2017. 02. 15. Állásfoglalás Kovács István unitárius lelkész zsarolása és rágalmazása tárgyában

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége határozottan elutasítja Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész és egyházi főtisztségviselő megzsarolását, valamint rágalmazását Horváth Alpár által, és mindezt az unitárius egyházközösség egésze elleni támadásnak tekinti.

Nevezett személy az általa szerkesztett Székely Idő 2017. február 4–17-i lapszámában közölt összeállításban, valamint egyházunk főhatóságának és szélesebb körű nyilvánosságának küldött leveleiben minősíthetetlen rágalmakat fogalmaz meg, amelyeket egyöntetűen visszautasítunk, akárcsak az egyházszervezeti életünkbe történt durva beavatkozását. Tovább...

Tájékoztatás Kovács István unitárius lelkész és egyházi főtisztségviselő megzsarolásáról és rágalmazásáról


2017. 02. 13. ULOSZ közlemény

Az unitárius lelkészeket tömörítő Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ) részéről jelen közleménnyel tiltakozunk a Székely Idő 2017. február 4-én megjelent lapszámában a Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész személyét ért minősíthetetlen rágalmazás ellen. Jelen közleménnyel az ULOSZ Választmányának tagjaiként kiállunk lelkésztársunk mellett, és elítéljük a fenn említett lapban megjelent írás stílusát, egyház-lelkész- és emberellenes vádaskodását. Tovább...

2017. 02. 02. Reformáció 500 - közös sajtótájékoztató Brassóban

Fotó: Kiss Gábor2017. február 1-én, az Ágostai Hitvallású Szász Evangélikus Egyház kezdeményezésére, sajtótájékoztatót tartottak Brassóban a Reformáció egyházainak képviselői. A sajtótájékoztató keretében a szász és magyar evangélikus, református, és unitárius egyház képviselői ismertették a Reformáció emlékév alkalmából szervezésre kerülő eseményeket.

Egyházunkat Andrási Benedek előadó-tanácsos, a Brassó-Óvárosi egyházközség lelkésze képviselte. A Magyar Unitárius Egyház által szervezett rendezvények közül kiemelte a Zsinat ünnepi ülését, melyre október 28-án Ürmösön kerül sor, valamint a november 4-i Dávid Ferenc emlékzarándoklatot, melynek előzményeként felavatásra kerül a János Zsigmond fejedelem emléktáblája a gyulafehérvári székesegyházban.

2017. 01. 25. Lakatos Gyula: Szemelgetés Recsenyéd történetéből

A Recsenyédi Unitárius Egyházközség lelkészeként örömmel vettem hírét annak, hogy Lakatos Gyula nyugalmazott lelkész, falunk szülöttének kitartó és lelkes munkája nyomán megszületett monográfia, amely a Szemelgetés Recsenyéd történetéből címet viseli, megjelenhetett az egyházi honlapon, és a virtuális térben elérhetővé vált az érdeklődők számára. (Egyházkörök/Székelyudvarhely/Recsenyéd).

Több mint egy évtized kitartó munkája szép eredményeként született meg a mű, a szerző vallomása szerint érezvén az idő szorítását tudta, hogy ennek a kutakodásnak neki kell fognia, mert „ha nem is sok, de lesz, amit írni”. Tovább...

A monográfia itt érhető el.