Támogatóink:

 
2016. 10. 21. Püspöki Vizitáció Szentábrahámon

Október 15-16-án, 34 év után Szentábrahámra látogatott a Püspöki Vizitáció.

Az egyházközség vezetősége és a hívek nagy szeretettel fogadták a Vizitációt, és közösen vették számba az elért eredményeket, valamint azokat a gondokat, melyekkel a közösség küzd. A Vizitáció ellátogatott Magyarandrásfalvára is, ahol a közös, unitáriusok és reformátusok által használt templomban találkozott a leányegyházközség tagjaival.

Berei István lelkész és az egyházközség vezetősége az elmúlt években nagy energiát fektetett az egyházközség ingatlanainak feljavításában és közösségi célokra való hasznosításában. Tovább...

A Vizitáción készült fényképeket itt lehet megtekinteni.


2016. 10. 20. Bukaresti kerekasztal-beszélgetés az unitarizmusról

A Bukaresti Egyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Karán működő Vallástudományi és Hungarológiai tanszékén 2016. október 19-én kerekasztal-beszélgetésre került sor az unitarizmusról. A Magyar Unitárius Egyház részéről jelen volt Bálint Benczédi Ferenc püspök, dr. Kovács Sándor teológiai tanár és Pap Mária püspöki titkár. A beszélgetést megelőző felvezetésben rövid bemutatásra került egyházunk múltja és jelene Az unitarizmus, mint a reformáció liminális tapasztalata címmel. A kerekasztal-beszélgetés rendjén a jelenlevők az unitárius teológia számukra sajátságos vonásai mellett nagy érdeklődést mutattak olyan kérdések iránt, mint a tolerancia megélése, a nők helyzete az egyházban, a kisebbségi lét kihívásai. A beszélgetés végén a tanszék vezetői megköszönték az egyház képviselőinek a jelenlétet, és kifejezték érdeklődésüket a párbeszéd folyatására illetve egy jövőbeni együttműködés lehetőségére.

2016. 10. 19. Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a kolozsvár-belvárosi unitárius templomban

 

2016. 10. 14. Rajzpályázati felhívás

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet rajzpályázatot hirdet Jézus és tanítványai témakörben. A felhívás általános iskolás gyermekeknek szól, I–IV., illetve V–VIII. osztályos kategóriában. Egy személy legfeljebb három rajzzal pályázhat. A pályaműveket az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet címére várjuk: 400105 Kolozsvár / Cluj–Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 9, Kolozs megye / jud. Cluj.
Beküldési határidő: 2016. november 2.

2016. 10. 07. Alma Mater - János Zsigmond Unitárius Kollégium