Támogatóink:

 
2016. 05. 18. Pályázati hirdetés

A Homoródszentpáli Unitárius Egyházközség 2016. április 10-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 149/2016. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak  és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek.

A kötelezően benyújtandó pályázati iratok jegyzéke: Tovább...

2016. 05. 17. Unitárius táborok

Az idén is megrendezésre kerülnek a már legendássá vált, felekezetileg nyitott táborok az Aranyos menti Várfalván. A 8–11 évesek tábora június 28-án, a 12–14 éveseké pedig július 4-én kezdődik. Az egy hetes táborokat a Magyar Unitárius Egyház és a Bethlen Gábor Alap támogatja, ezért az egyéni hozzájárulás mindössze 200 lej. A tábor szervezői a nevelés, szórakozás, kreativitás, mozgás, alkotó munka és vallásos élmény egyensúlyára törekszenek.
További információ az unitarius.org honlapon, jelentkezés a cziresza@yahoo.com címen, illetve a 0740-293942 telefonszámon.

2016. 05. 13. Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök pünkösdi üzenete

„Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének,
és mondának Péternek és a többi apostoloknak:
Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik:
Térjetek meg és veszitek a szentlélek ajándékát”
(ApCsel 2,37)

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Pünkösd a közösség, a gyülekezet, a keresztény anyaszentegyház ünnepe! Pünkösd emlékeztetés és figyelmeztetés, hogy csak együtt, közösségben tudjuk megtapasztalni igazán a lélek megelevenítő erejét. Olyan ez, mint az éneklés. Egyedül is szép és jó énekelni, de ha ketten, tízen, százan együtt énekelnek, sokkal erőteljesebben érint meg a harmónia, varázsol újjá és töltődik meg a lélek erővel. Pünkösd arra tanít, hogy bár egyedül is szép és jó imádkozni, keresni Isten közelségét, együtt, közösségben termékenyebb és gazdagabb az ima, az isteni szeretet megtapasztalása. Tovább...


2016. 05. 12. Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nőszövetségeinek közgyűlése

2016. május 7-én a Székelyudvarhelyi Unitárius   Egyházkörben köri nőszövetségi közgyűlést tartottak Homoródszentmártonban. A rendezvényen mind a 21 nőszövetség képviseltette magát, mintegy 130 résztvevővel a házigazdákon kívül. Áhítat és köszöntések után került sor a közgyűlés munkálataira. Az ünnepi szolgálattevő Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi lelkésznő volt, majd Pál Tünde vallástanár, pasztorál pszichológusnő előadása hangzott el  Életemmel a családom életében címmel. A találkozó egyik érdekessége, hogy a legidősebb és legfiatalabb résztvevőt egy-egy csokor virággal köszöntötték fel.

A tisztújítás során az új elnökség tagjai a következők: Simó Melinda elnök, Kelemen Éva alelnök, Bencze Zsuzsánna pénztáros, György Izabella jegyző.

A közgyűlésen készült fényképeket itt lehet megtekinteni.


2016. 05. 10. Küküllői Unitárius Egyházkör nőszövetségeinek közgyűlése

2016. május 7-én került megrendezésre a Küküllői Unitárius Egyházkör nőszövetségeinek közgyűlése Bethlenszentmiklóson. A résztvevőket Szász Tünde szőkefalvi lelkésznő hangolta rá szószéki szolgálatával az együttlétre, ezt követte egy részletes vetített bemutató a falu történelméből, majd dallamban, költeményben szép gyermekműsor. A találkozót néptáncelőadás zárta a helyi kultúrotthonban.
A találkozón tisztújításra is sor került, amelynek eredményeként a köri nőszövetség vezetősége a következő lett:
Szentgyörgyi Ildikó-Tünde, elnök
Péterfi Erika, társelnök
Matka Márta, alelnök
Udvari Margit, jegyző
Csíki Klára, pénztáros
Választmányi tagok: Jakabházi Vera és Márkos-Mátyás E. Zita
Köszönjük házigazdáinknak, a bethlenszentmiklósi gyülekezetnek és a lelkészi családnak a szívélyes fogadtatást.


Márkos-Mátyás E. Zita

A közgyűlésen készült fényképeket itt lehet megtekinteni.