Támogatóink:

 
2014. 12. 15. Nyilatkozat a temesvári népfelkelés 25. évfordulóján

A temesvári népfelkelés negyedszázadik évfordulóján Isten iránti hálával tekintek vissza 1989 adventjének megváltó történelmi eseményeire. Kegyelettel emlékezem a kommunista diktatúra elleni tüntetésekben elhunyt hősökre és az államhatalmi változás napjaiban meggyilkolt áldozatokra. Tőkés László temesvári református lelkipásztor ellenállásának szikrájából bátor tüntetők népfelkelést lobbantottak lángra. Illesse mindnyájukat a történelemalakító személyiségeknek és hősöknek járó tisztelet és elismerés!

Emberi természetünkből fakadóan a sötétségből világosságra és az elnyomatásból szabadságra vágyunk. Ebből a lelkületből fakadtak azok az egyéni tiltakozó hőstettek, amelyek leleplezték az istentelen és embertelen diktatúrákat, amikor pedig ellenálló közösségekké szerveződtek, akkor világra szóló forradalmak által szálltak szembe elnyomóikkal. A kelet-közép-európai parancsuralmi rendszereknek véget vető, 1988–1989. évi rendszerváltozási hullámok kibontakozásához az évtizedekkel korábbi forradalmak és felkelések áldozatai is hozzájárultak. A történelem Urának tartozunk köszönettel a mindenkori szabadításért és a negyedszázaddal ezelőtt nyílt új lehetőségekért. Tovább...

2014. 12. 14. ODFIE-gála - 2014

Az erdélyi unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2014. december 12–én, Kolozsváron rendezte meg évzáró gáláját. A rendezvényen az ODFIE választmánya, munkatársai és más meghívottak vettek részt. A közel 120 személy bepillantást nyerhetett a szervezet életébe. A rövid megnyitó és  Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntő szavai után a XVIII. ODFIE Színjátszó találkozó nyertesei, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Kollégium színjátszó csapata, a BEMUGRI adta elő díjnyertes darabját. A színpadi játékot Janne Teller Semmi című írása alapján Lakatos Sándor lelkész-vallástanár rendezte színre. Szünet után rövid kisfilm segítségével haladtak végig a 2014–as év fontosabb eseményein. Tovább...


2014. 12. 10. A Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör kórustalálkozója Felsőrákoson - Erdővidék Térségi Televízió

 

 

 

2014. 12. 09. Püspököt választott a Magyar Unitárius Egyház - RTV Kolozsvár

 

 

2014. 12. 06. Lelkészszentelő és püspökválasztó zsinati ülést tartott a Magyar Unitárius Egyház

Fotó: Andorkó AttilaA Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat 2014. december 6-án, szombaton Székelyudvarhelyen ülésezett. A napirenden lelkészszentelés, püspökválasztás, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása szerepelt. A 15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Kovács Sándor teológiai tanár végezte, a lelkészszentelési beszédet Bálint Benczédi Ferenc püspök mondta, úrvacsorai beszéddel Moldován Szeredai Noémi csekefalvi lelkésznő szolgált.

A két püspökjelölt, Bálint Benczédi Ferenc és Tódor Csaba a zsinati képviselők előtt bemutatkozott és ismertette jövőbeli elképzeléseit az egyházkormányzásról. A választólapok megszámlálása nyomán sor került az eredményhirdetésre, ami szerint a Zsinat Bálint Benczédi Ferencet újraválasztotta a Magyar Unitárius Egyház főpásztorává a 2014–2020 közötti időszakra.

2014. december 5-én 12 órai kezdettel szintén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi unitárius templomban került sor a Főtanács ülésére. A legfőbb döntéshozó és felügyelő egyházi hatóság megválasztotta Farkas Emőd és Boros János főgondnokokat, Gyerő Dávid főjegyzőt, Kovács István közügyigazgatót, és különböző testületek (Középfokú Fegyelmi Bíróság, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága) tagjait. Tovább...


Andorkó Attila Zsinaton, Molnár Lehel Főtanácson és Zsinaton készült fényképei.