Iktatószám: 773/2024

 A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének, székhelyén

Esperesi Hivataloknak, székhelyükön

Egyházközségi Hivataloknak, székhelyükön

 

Tárgy: Körlevél egyetemi hallgatóknak a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételéhez

Nagytiszteletű, tisztelendő és tisztelt címzettek!

Jelen körlevéllel pályázatot hirdetünk egyetemi hallgatók – lányok és fiúk – számára a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételhez, a 2024-2025-ös tanév idejére. Kérjük, hogy a felhívást juttassa el egyházközsége érdeklődő egyetemi hallgatóihoz.

A felvétel az itt található űrlap és a mellékleteinek kiértékelése alapján történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a hiánytalanul kitöltött és mindkét melléklettel ellátott űrlapok minősülnek érvényes pályázatnak. A jelentkező köteles felelősséget vállalni az űrlapban közölt információk valódiságáért.

Jelentkezés esetén az űrlapot – a családi jövedelmekről szóló igazolásokkal és egy lelkészi ajánlással együtt – folyó év július 31-ig szükséges beküldeni.

Megjegyezzük: a bentlakási élet közösségi vonatkozásainak erősítése azt kívánja, hogy minden korábbi bentlakó új pályázatot nyújtson be, a fenti feltételeknek megfelelően.

A felmerülő kérdéseket kizárólag az egyetemibentlakas@unitarius.org elektronikus postafiók címen fogadjuk.

 

Kolozsvár, 2024. június 20.

 

Atyafiságos üdvözlettel,

Kovács István, püspök

Popa Ilona, közigazgatási előadó-tanácsos