Bencédben tartottuk szombaton, május 11-én a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör nőszövetségeinek évi közgyűlését, ahol 21 gyülekezet több mint 100 asszonya vett részt Alsóboldogfalva, Csehétfalva, Csekefalva, Énlaka, Fiatfalva, Firtosmartonos, Firtosváralja, Gagy, Kadács, Kissolymos, Kobátfalva, Korond, Nagymedesér, Siménfalva, Szentábrahám, Székelykeresztúr, Székelyszentmihály, Tarcsafalva, Tordátfalva, Újszékely unitárius közösségeiből, és természetesen Bencéd asszonyai, akik nagy szeretettel fogadtak, vártak bennünket ezen az ünnepi napon. Ez a szeretet érezhető volt már az előkészületeken is, hiszen bőségesen terített asztalokkal, finom falatokkal és süteményekkel vártak.

A zászlósok bevonulása után, Lőrinczi-Vass Zsuzsánna kadácsi lelkésznő áhítata emelte magasba a lelkünket, hogy valódi, ünnepet szentelő napnak nézzünk elébe. Ezt követően az UNOSZ részéről Vida Rozália lelkész, alelnök köszöntötte az egybegyűlteket: kedves szavai a gyülekezetekben hittel és szeretettel történő asszonyi munka szépségeire hívták fel a figyelmet. A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör részéről ifj. Szombatfalvi József lelkész, egyházköri közügyigazgató köszöntött, kiemelve, hogy akárcsak a bibliai Mózes történetében megjelenő asszonyok, olyan fontosak ma is a nők gyülekezeteinkben, családjainkban. Makkai-Ilkei Ildikó helyi lelkész szívet melengető szavai zárták a köszöntések sorát.

Ezután következett a közgyűlésünk egyik legfontosabb pillanata: az újonnan elkészült egyházköri vándorabrosz átadása és megáldása. A valóban gyönyörű munka Molnár Ibolya, az Artera Alapítvány vezetője és szakmai segítsége, valamint gyülekezeteink anyagi és erkölcsi hozzájárulása nélkül nem készülhetett volna el. Szebbnél szebb motívumok, valamint gyülekezeteink nevei fonódnak össze, megerősítve együvé tartozásunkat. A bencédi nőszövetség örömmel vette át az abroszt, megtiszteltetésnek érezték, hogy ők lehetnek az első gyülekezet, akiknek templomát egy évig fogja díszíteni e csodálatos alkotás.

Az összesített nőszövetségi beszámolót Mátéfi Timea énlaki lelkész állította össze, és olvasta fel, amit a közgyűlés elfogadott nyílt szavazás során. Ezt követően Dimény-Varga Tünde: Konyhapszichológia, avagy a főzés, az evés és a lelkünk címmel tartott előadást a bencédiek nemrég felavatott kultúrcsűrjében. Az előadás után Dénes Erzsébet siménfalvi lelkésznő tartott istentiszteletet, majd a közös ebéd elfogyasztására került sor a helyi kultúrotthonban. Köszönjük a lélekemelő énekvezéri szolgálatot Molnár Cecília tarcsafalvi kántornak.

Isten áldását kérjük asszonyaink és családjaik életére, hogy még sok közös álmunk, életre hívott tervünk és utunk legyen, amikor egymástól, egymásról is tanulhatunk, s azzal a páratlan asszonyi szeretettel babusgathatjuk gyülekezeteink életét, ami felemel, megtart, erőt ad, és segít reménnyel szemlélődni Isten gyönyörűre teremtett, mégis sokszor fájdalmakkal, veszteségekkel tűzdelt szép világában!

Minden ilyen találkozás szép emlékeket hagy bennünk, amikor hálát adunk, hogy újra láthatjuk egymást, búcsúzáskor pedig arra kérjük a Gondviselőt, hogy számtalan lehetőséggel ajándékozza közösségeinket, asszonyainkat még!

Dénes Erzsébet és Mátéfi Timea egyházköri nőszövetségi elnökök

Fotó: Bedő Erika

Siménfalva,  2024. május 12.