2024. május 12-én a bágyoni unitárius egyházközség adott otthont az Együtt Isten völgyében hitéleti, művelődési és közösségi rendezvénynek.
Csatlakozva a Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett éves tematikához, ezúttal az imádságnak szenteltük az alkalmat.
Az áhítatot Bálint Róbert Zoltán mészkői lelkész tartotta, majd a Fekete Béla helyi lelkész által felvezetett bibliai részekre válaszoló zsoltárokat Tódor Éva és Csaba előadásában hallgathatták meg a jelenlevők.
Az esemény szeretetvendégséggel zárult, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a helybeli közösségnek.
Jó volt imádkozni, ünnepre hangolódni, találkozni, együtt lenni Isten völgyében!
Bálint Róbert Zoltán, Mészkő
Fotó: Keresztesi Polixéna, Dimény József, Bálint Róbert