Hármas kötetbemutató

Hármas kötetbemutatóra került sor április 4-én a Vallásszabadság Házában. Az esemény alkalmából dr. Kovács Sándor teológiai tanár köszöntötte a meghívottakat, majd röviden bemutatta a szerzőket, kiemelve e kötetek létrejöttének fontosságát. Bogáti Fazakas Miklós históriás...

Böjti ösvény

A tavaszi reggel első napsugarába lépett és lehunyta szemét. Mert úgy jobban érzékeli mindazt, ami körülveszi. Bensőjében is megmoccan az Élet. Ma reggel úgy döntött, hogy gondosan megmunkált talajba ágyazza a gondolat magját. Hogy...

Könyvbemutató

Március 7-én mutatták be Balassa M. Iván „Az egy igaz Istennek és szent fiának Jézus Krisztusnak tiszteletére építtetett”. Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban nevet viselő könyvét. A Vallásszabadság Házában zajló esemény során...

Könyvbemutató

  Február 15-e különleges, emlékezetes nap az unitáriusok számára. Egy könyvet mutattak be. Persze csak azon a héten tucatnyi más könyvet mutattak be Kolozsváron, Erdély-szerte is legalább annyi jelenhetett meg majd’ mindenik városban, mégis:...

Farsang Erdővidéken

Erdővidékhez mindig oda számítjuk az unitárius Ürmöst, az evangélikus Apácát és a görögkeleti Ágostonfalvát. Utóbbinak vasútállomása szolgálta ki emberemlékezet óta Erdővidéket és a baróti Cserei család telepített román ajkú családokat saját területére, ahol a...