Könyvbemutató

Március 7-én mutatták be Balassa M. Iván „Az egy igaz Istennek és szent fiának Jézus Krisztusnak tiszteletére építtetett”. Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban nevet viselő könyvét. A Vallásszabadság Házában zajló esemény során...

Könyvbemutató

  Február 15-e különleges, emlékezetes nap az unitáriusok számára. Egy könyvet mutattak be. Persze csak azon a héten tucatnyi más könyvet mutattak be Kolozsváron, Erdély-szerte is legalább annyi jelenhetett meg majd’ mindenik városban, mégis:...

Farsang Erdővidéken

Erdővidékhez mindig oda számítjuk az unitárius Ürmöst, az evangélikus Apácát és a görögkeleti Ágostonfalvát. Utóbbinak vasútállomása szolgálta ki emberemlékezet óta Erdővidéket és a baróti Cserei család telepített román ajkú családokat saját területére, ahol a...

Ökumenikus imahét

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által elfogadott 2019. évi egyetemes, ökumenikus imahét bibliai témájához csatlakozik a Magyar Unitárius Egyház is. Az indonéziai keresztények által összeállított program alapján az imahét központi bibliai alapgondolata: „Állíts törzsenként...