Pályázati hirdetés

Pályázati hirdetés A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség 2018. március 4-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 24/2018. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet 2018. április 1-től kezdődően a segédlelkészi...