A lelkészi szolgálat célja az emberi közösségek szeretetközösségé való formálása az isteni gondviselésbe vetett hit által. A sikeres lelkészi szolgálat ismérve a hit és cselekedet összhangja, mely a lelkész- és a közösség életében egyaránt  megvalósul.
A folyamatos lelkészi szolgálat a legerősebb hittel bíró lelkészben is el tudja apasztani a hit forrását. A hivatássegítés a lelkészi szolgálat iránti lelkesedést hivatott ébren tartani.

Jelentkezni 2019. május 4-ig, Demeter Erikánál és/vagy Székely Kinga Rékánál lehet.