Amint arról  a médiából is tudomást lehetett szerezni, a Hargita megyével határos Bákó megyében fekvő Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata tanácshatározattal birtokába vette a Hargita megye területén fekvő, Csíkszentmárton községhez tartozó Úz-völgyi magyar katonatemetőt. Románia Honvédelmi Minisztériumának támogatásával, felújítás címszó alatt, nemzetközi emlékhely megnevezéssel a magyar katonatemetőbe, a miskolci 10. honvéd gyalogezred temetkezési helyére  ortodox kereszteket és román emlékművet állított. Ezt az emlékművet 2019. május 17-én készülnek felavatni katonai felvonulással és tiszteletadással is megerősített ünnepségen. Amennyiben ez megtörténik, az erdélyi magyarság elveszíti a nemzeti ellenállásnak és a megmaradásnak egyik jelképét: az Úz-völgyi magyar katonatemetőt. Ezekre április végén derült fény. Felfokozott tempóban azóta a következő lépések történtek:

1.      Requiem egy temetőért jelszó alatt magyar hagyományőrző és civil összefogásban –  kezdetben a magyar, később a román media- és a közösségi media lehetőségeit igénybe véve elkezdődött a nyilvánosság tájékoztatása, az állampolgári  nyomásgyakorlás, a tiltakozás és a mozgósítás.

2.      Az erdélyi magyar pártok mindenike csatlakozott az akcióhoz és egyként felvállalta a küzdelmet.

3.      Előbbi lépéseknek köszönhetően a magyarországi diplomácia is nyomást gyakorol a romániai intézményekre.

4.      Megalakult egy kezdeményező bizottság, amely az önkormányzatok, a civil réteg, a politikai pártok és az egyházak által folytatott küzdelem irányvonalát egységesíti. Mindenki teszi külön-külön a dolgát, de egy irányba haladunk.

Előbbi lépések célja:

1.      A sírgyalázás megállítása.
2.      A törvénytelen építkezés leállítása.
3.      A nemzetgyalázó és történelemhamisító folyamat megállítása.

Várható események:

1.      Az Úz-völgyében a következő napok mindenikén történik valami. Élő-lánc tiltakozások, díszőrség-váltás, közmunka, temetőtakarítás, magyar fejfák festése, zarándoklat, kihelyezett ülések stb. Ezekhez az eseményekhez bárki, bármelyik napon csatlakozhat.

2.      Május 12-én, délután 15 órától nagyszabású tiltakozó esemény lesz, amikor ökumenikus tábori istentiszteletet tartunk és magyar-román nyelven elhangzanak a székelyföldi magyar közösség álláspontját képviselő követelések.  A miskolci hősi halottak nevei (50 fő) ismertek, ezért a történelmen átívelő összetartozás jeleként apró, ágból font kereszteket helyezünk el a emlékükre és minden kereszt mellett egy hagyományőrző huszár fog állni, kezében egy táblával, rajta az elhunyt nevével.   Minél többen vagyunk ott, annál erősebb annak a jelzése, hogy az erdélyi magyarság számára halottaink emlékének gyalázása, nemzetünk becsmérlése és történelmünk meghamisítása túllépi a békés együttélés határait.Kérlek, hogy jelenlétetekkel támogassátok ezt a küzdelmet és segítsetek a mozgósításban. (Az Úz-völgyi katonatemető – a tiltakozás helyszíne – Csíkszentmárton irányából megközelíthető, az út személygépkocsival és kisbusszal járható. Csíkszentmártonból 50 perc alatt lehet odajutni, a fokozott forgalom miatt 12-én ennél valamennyivel több időt kell rászánni.)

Bízunk benne, hogy diplomáciai úton sikerül visszafordítani a nemzeti közösségünket ért támadást, de amennyiben ez nem sikerül, május 17-én, és azt követően is folytatjuk a küzdelmet.

Requiem egy temetőért kezdeményező csoport nevében atyafiságos tisztelettel,

Demeter Sándor Lóránd

 

Kép: www.maszol.ro