Igazi adventet ült Sepsiszentkirály unitárius gyülekezete december 5-én: ünnepi istentiszteleten adtak hálát a templom felújításának befejezéséért és átadásáért. A 15. századi templomot a Magyar Kormány által létrehozott Rómer Flóris Terv támogatásával – amelynek megvalósítását a Teleki László Alapítvány végzi – újították fel, a munkálatokat Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök és a Linea kft. csapata tervei alapján valósították meg. A templom és a torony külső vakolatát, a templom támpilléreit újították fel, illetve a templom villámvédelmét és az istenháza körüli terep rendezését is sikerült megvalósítani.

A hálaadó istentiszteleten ft. Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke mondott egyházi beszédet. Lelkészi pályája kezdetén a Sepsiszentkirályi Unitárius Egyházközségben szolgált, abban a templomban, amely hosszú évszázadokon át a megmaradás hajléka volt, s amely a mában is hirdeti Isten gondviselését. Beszédében kiemelte, hogy Európában mintha a téboly ütötte volna fel a fejét, egyesek a kontinens kultúráját meghatározó kereszténységet próbálják kilúgozni, ilyen körülmények között felértékelődnek a templomok, ezt ismeri fel a magyar kormány, amikor a templomok felújítását, a keresztény egyházakat támogatja.

A Sepsiszentkirályi Egyházközség lelkésze, Bartha Pál Aba, az esemény házigazdája köszöntötte a jelenlevőket, majd dr. Furu Árpád, a Magyar Unitárius Egyház építészeti tanácsadója ismertette a templom történetét.

Az átadási ünnepségen jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, aki kihangsúlyozta, hogy minden templomfelújítás jelzi, hogy a közösség milyen értékek mentén képzeli el jelenét és jövőjét. A múlt, a gyökerek ismerete, tisztelete, óvása elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelenben a közösségeinket erősítő döntéseket hozzunk.

Az eseményen résztvevőket köszöntötte továbbá Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Mile Balázs, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának konzulja, valamint Fodor Imre, Illyefalva község polgármestere. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány elnöke osztotta meg a gondolatait, rámutatott arra, hogy egy-egy templomfelújítás során nem csak egy épület, hanem egy egész gyülekezet, közösség is épül. Az eseményen fellépett István Ildikó népdalénekes és Nemes Levente színművész.

Fotók: Gönczy Tamás