Zászlószentelő ünnepségen avatták fel április 29-én a Szabédi Unitárius Nőegylet zászlaját.

A délelőtti istentisztelet során Bálint Benczédi Ferenc püspök végezte a szószéki szolgálatot, amelyet Jenei Sándor Levente szabédi lelkész köszöntője követett.

A nőegylet zászlóját Vass Rozália és Oláh Éva mutatta be. A zászló megálmodói Csécs Emma, a Szabédi Unitárius Nőegylet elnöke és a nőegyleti tagok voltak, akik közös munkával tervezték azt meg. A kivitelezés Sárosi Annának, a Marosvásárhelyi Bolyai Téri Unitárius Egyházközség tagjának, az Unitarcoop Alapítvány munkatársának köszönhető.

A zászlót ezüst szálból készített rojtok díszítik, két oldala különböző: egyiken a Magyar Unitárius Egyház címere található, valamint a „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mk, 6, 50) bibliai idézet olvasható. A másik oldalon egy serleg és azt ölelő szőlőgerezd figyelhető meg, amely alatt a 2017-es évszám, a zászló elkészülésének ideje látható.

A zászlószentelést Nt. Kecskés Csaba esperes végezte, majd Asztalos Klára az UNOSZ-titkár elhelyezte a zászlón az első szalagot. Az ünnepi esemény az egyházközségi tagok éneklésével és versszavalásával folytatódott, majd köszöntőbeszédet mondott főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök, Csécs Emma, a helyi nőegylet elnöke, Asztalos Klára UNOSZ-titkár, Nt. Kecskés Csaba esperes, valamint tolmácsolták dr. Péter Mihály-Henrik nyugalmazott professzor üdvözletét és buzdító gondolatait.

Az ünnepi alkalom a nőszövetségi kiállítás bemutatásával és szeretetvendégséggel zárult.