Szeptember 4–6. között tartotta 36. kongresszusát Kolozsváron a Vallásszabadság Nemzetközi Egyesülete (International Association for Religious Freedom, röviden: IARF). A világon elsőként – 1900-ban – létrehozott, vallásszabadságot, párbeszédet és békét szorgalmazó nemzetközi szervezet alapító tagjai között volt a mostani esemény házigazdája, a Magyar Unitárius Egyház is.

E mostani kongresszus több szempontból is elsőnek számít az IARF történetében. Először történt, hogy a rendezvény Erdélyben, Kolozsváron zajlott, továbbá első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy világhálón keresztül is bekapcsolódhassanak a résztvevők.

A kongresszus témája Hit a megbékélésben volt, amit előadások, kiscsoportos és kerekasztal-beszélgetések, illetve tevékenységi beszámolók által próbálta körüljárni a Japánból, Indiából, Törökországból, Európa különböző országaiból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett, valamint a világhálón bekapcsolódott 130 résztvevő, 47 egyház és vallásos szervezet képviseletében. A jelenlévők hangsúlyozták a vallásos közösségek felelősségét és szerepét a megbékélés és az erőszakmentesség elősegítésében.

A rendezvény szeptember 4-én, a kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott nyitóünnepséggel kezdődött, ahol az áhítaton Yoshinobu Miyake lelkész (japán sintó hitű Izuo Konko közösség), Kovács Gergely érsek (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség), Claudiu Lucian Pop püspök (Kolozs-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye), Kolumbán Vilmos püspökhelyettes (Erdélyi Református Egyházkerület), Toshiki Murata oktatási tanácsos (japán Ittoen közösség), Benedict Vesa segédpüspök (Romániai Ortodox Egyház), Ali Selcin imám (Romániai Muszlim Főmuftiátus), Ruzbeh Hodiwala alelnök (Zarathushti Kulturális Alapítvány), Boldizsár Beáta püspöki titkár (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház), Janhvi Gupte, az IARF alelnöke (hindu képviselő, India), Gerhard Wagner lelkész (Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház), illetve Kovács István püspök (Magyar Unitárius Egyház) fohászkodtak, elmélkedtek a megbékélésért, a hitért és áldásért. A közös éneklést a János Zsigmond Unitárius Kollégium kórusa vezette Ördög Ödön karnagy irányításával, az énekvezéri teendőket Kiss Erika, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség kántora látta el. Az áhítatot követően Robert Ince, az IARF elnöke nyitotta meg a rendezvényt, aki után Ciprian-Vasile Olinici, romániai egyházügyi államtitkár köszöntötte a résztvevőket. A hozzászólások sorát Kovács István házigazda püspök beszéde zárta.

A megnyitó után a résztvevők George Williams amerikai valláskutató, egyetemi oktató nagyívű előadását hallgathatták meg, amely a történelmi és személyes tapasztalatokból származó megbékélés lehetőségét taglalta.

A kongresszus keretében zajlott az IARF tisztújító közgyűlése is, amely megválasztotta a szervezetet kormányzó 12 fős nemzetközi tanács tagjait, köztük Sándor Krisztinát, a Magyar Unitárius Egyház főgondnokát, illetve az új elnököt, George Williams (Amerikai Egyesült Államok) személyében. Ő, valamint Aayush Soni (India) alelnök és Peter Le Poole (Hollandia) pénztárnok a tanács segítségével vezetik majd az IARF-et a következő négy évben.

A kongresszus végül köszönetet mondott Robert Ince (Nagy Britannia) leköszönő elnöknek és a tanács korábbi tagjainak, majd a kongresszusi tagok, ki-ki a maga hite szerint, a Fennvaló áldását kérte az új vezetők és a szervezet életére.

Bízunk benne, hogy e mostani kongresszus hozzájárul ahhoz, hogy Erdélyben is erősödjön a felekezetek és nemzetek közötti párbeszéd és elmélyüljön a békére való törekvés. Egyben köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a vallási vezetőknek, egyházi elöljáróknak és más meghívottjainknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a kongresszusunkat!

Kolozsvár, 2023. szeptember 6.

A Magyar Unitárius Egyház

(Fotó: Barabási Örs és Pap Zoltán)