Augusztus 10-én zajlott Szejkefürdőn a XXI. unitárius találkozó. Az istentisztelet keretében Csáki Levente kobátfalvi lelkész végezte a szószéki szolgálatot, az úrvacsorai ágendát Vida Rozália alsóboldogfalvi lelkész mondta, népdalokat énekeltek a Firtosi tündérek. Az úrvacsorai jegyek a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör adományai voltak. Az ünnepi alkalmon megkoszorúzták Orbán Balázs sírját, ahol elhangzott Bálint Magda szavalata és a csekefalvi és énlaki asszonykórus előadása.