VII. SegédKezek kalákatábor a két Homoród mentén

 

 

A Magyar Unitárius Egyház keretében működő egyháztársadalmi szervezetek, a Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), idén a SegédKezek kalákatábor hetedik kiírását szervezte meg – az egyház 450 éves fennállásának jubileuma jegyében.

A 2018. augusztus 27. – szeptember 2. között megrendezett önkéntes munkatábor a két Homoród menti településeken zajlott. A tábori központ helyszíne Homoródszentmárton volt. A résztvevők elsősorban rászoruló idős személyeknek nyújtottak segítséget, illetve közösségi helyszíneken (templom, közösségi ház, paplak, iskola, óvoda, park, múzeum, tájház) kalákáztak. A táborsorozat célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákának a népszerűsítése.

A 80 résztvevő (14 és 36 év közötti ifjak) 29 különböző erdélyi helységből érkezett a Homoródok mentére, ahol 15 településen, összesen 55 családnál, illetve tucatnyi közösségi épületnél a következő munkaterületeken dolgozott: háztáji takarítás, favágás, gyomlálás, kaszálás, lakások meszelése, kapuk és kerítések festése, krumpliszedés, egyebek. A kalákatábort istentisztelettel zártuk, számba vettük a munkálatok eredményeit és a rendezvény egészét.

A kalákatábor előzményei a kolozsvári unitárius középiskolás lányok 1943 és 1944 nyarán szervezett, három-három hetes kalákatáboraira nyúlnak vissza. Az akkori résztvevők székelyföldi falvakban nyújtottak segítséget kétkezi munkával a világháború frontjain harcoló vagy már elesett férfiak családjainak.

Az idei kalákatábor kiemelt támogatói: Magyar Unitárius Egyház, Magyarország Kormánya (az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap által), az Amerikai Egyesült Államok-beli Unitárius-Univerzalista Egyesület, a Homoródszentmártoni Unitárius Egyházközség és a szomszédos egyházközségek, a recsenyédi Nagy-Homoród Panzió, továbbá magánszemélyek.

A rendezvény lezajlását tükröző fényképek az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a Gondviselés Segélyszervezet Facebook-felületein láthatóak.

 

 

Kolozsvár, 2018. szeptember 2.

A Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE elnöksége