2018. szeptember 1-jén, szombaton került sor a VI. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozóra. A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör által szervezett rendezvényen közel 800 személy vett részt. A vallásszabadság törvénye kihirdetésének, valamint az Unitárius Egyház megalakulása 450. évfordulója előtt tisztelgő egész napos program céljaként a közösségben megélt vallásosságot, az egyházköri öntudat erősítését és az emberi kapcsolatok ápolását tűzték ki a szervezők.

A rendezvény szabadtéri istentisztelettel kezdődött, melyen Dimény József, az egyházkör esperese mondott imát, Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója prédikált, az énekvezéri teendőket Kiss Erika kolozsvár-belvárosi kántor látta el. Az ünnepi műsor keretében Gyerő Dávid a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője és Lezsák Sándor, Magyarország országgyűlésének alelnöke köszöntötték a jelenlevőket. A találkozó szimbólumaivá vált fehér galambok röptetése után a kárpátaljai Credo együttes és a lészpedi (Moldva) asszonykórus fellépését tekinthette meg a népes közönség.

A választható tevékenységek minden korosztály számára elfoglaltságot kínáltak. Az előadósátorban Bálint Róbert Zoltán mészkői lelkész mutatta be az Erdély, a vallásszabadság földje című kiállítást. Lezsák Sándor, Magyarország országgyűlésének alelnöke Nemzetszolgálat a Kárpát-medencében, dr. Czire Szabolcs Vallásszabadság és spiritualitás. Utak és tévutak, Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész Vallásszabadság és felekezeti együttélés a gyakorlatban és Márton Attila Magyar élet a Kárpátokon túl címmel tartott nagyszámú érdeklődőt vonzó előadást.

A gyermekeket gyöngyfűzés, rajzolás, íjászat, bábszínház és egyéb tevékenységek várták. Ezzel párhuzamosan kezdetét vette a főzőverseny és vetélkedő, de alkalom adódott az ismerkedésre, beszélgetésre és kapcsolatok erősítésére is.

A délutáni programrészben a tordaszentmihályi Rügyek Néptánccsoport lépett fel, majd a lészpedi fiatalok táncos műsora zárta a rendezvényt, akik a jelenlevőket is bevonták körtáncukba. A rendezvény délután hat órakor zárult. A szervezők nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal és részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, és hálát adunk Istennek, hogy lehetővé tette számunkra ezt az ünnepet.

A rendezvény támogatói:

Magyarország Kormánya – Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Unitárius Egyház, Kolozs Megyei Tanács, Szentmihály Község Polgármesteri Hivatala, Várfalva Község Polgármesteri Hivatala.

 

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatala