A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége megdöbbenve értesült Varró Margit tanárnő, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium nyugalomba vonult igazgatójának hirtelen elhalálozásáról.

            Varró Margit egyike volt azon tanároknak, akik a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium újraalapításakor, 1993-ban vállalták az unitárius oktatás ügyének szolgálatát.

            2003-tól kezdődően az Unitárius Gimnázium igazgatója volt 19 éven át. Eredményes munkássága nagymértékben elősegítette a Berde Mózes Unitárius Gimnázium szakmai és erkölcsi elismerését és tekintélyének növelését. A tanintézetben sikerült kialakítania a saját tanári kart;  az iskola 2005-ben önálló jogi személlyé vált, majd 2008-ban felvette a Berde Mózes Unitárius Gimnázium nevet. A diákok 2007-től kezdődően az iskola saját bentlakásában lakhattak. 2008-ban és 2018-ban számottevő támogatásoknak köszönhetően sikerült részben felújítani az iskolaépületeket. Igazgatósága idején, 2020-ban a székelykeresztúri unitárius óvoda létrejöttével megvalósult a Berde Mózes Unitárius Gimnázium és szélesebb egyházi közösségünk egyik álma.

            A fentiek megvalósítása mellett Varró Margit igazgatónő aktív egyházi szerepet vállalt a Zsinat, a Főtanács, az Egyházi Képviselő Tanács és az Oktatási Bizottság tagjaként is.

            Életműve előtt fejet hajtva, egyházi szolgálatát megköszönve, kérjük a gondviselő Istent, adjon lelkének üdvösséget, gyászolóinak vigasztalást!

Kolozsvár, 2023. április 5.

A Magyar Unitárius Egyház Egyházi Képviselő Tanácsának Elnöksége