A 2003-as év mérföldkő a dévai gyülekezet életében. Kezdeményezésüket és akaratukat támogatta a Szabó Árpád püspök úr által vezetett egyház és az appletoni testvérgyülekezet is, így sikerült azt az ingatlant megvásárolni, ahol létrejöhetett a Dévai Szórvány- és Zarándokközpont.

Három lépésben megvalósuló tervet dolgoztak ki: elsődleges volt a templomtér, majd lelkészi lakás, végül a szálláshelyek kialakítása.

A templomi tér megálmodására Péterffy Miklós erdélyi származású, de Budapesten élő unitárius tervezőt kérték fel. Itt a kőrisfából készült templompadok szilárdsága és keménysége a szórványban élők kitartásának szimbóluma; Erdély különböző tájairól adományozott varrottasok együttese azt üzeni, hogy ez a templom nem csak a helyi gyülekezet istentiszteleti helye, hanem tényleges zarándokhely, ahol mindenkit szeretettel fogadnak.

2012-ben indult el a lelkészi lakás felépítése, a terv második szakasza.  Furu Xénia tervező vezetésével a ház hátsó része bővítésre került, az alsó szinten a zarándokokat is kiszolgáló illemhely épült, mely a fogyatékkal rendelkezők számára is megfelelő feltételeket biztosít, ugyanakkor mosógéppel, szárítóval és polcrendszerrel láttuk el. Az első és második szinten a paplakhoz tartozó szobák épültek, irodának is megfelelő lépcsőházzal.

A terv harmadik része a tetőtér beépítése, vendégszobák létrehozása volt. Kalauz Károly tervező nagyszerű meglátásaival megépültek a tetőtéri vendégszobák, új arculatot kapott a gyülekezeti terem és felfrissült az utcai front. Mindennek köszönhetően jelenleg hivatalosan is engedélyeztetett szálláshely működhet.

A három szakaszos terv 19 év alatt valósult meg, a dévai álom valósággá vált. 2022. szeptember 11-én pedig azért gyűlt össze az ünneplő gyülekezet, hogy mindezért hálát adjanak.

Az istentiszteleti szolgálatot Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke végezte, imát Ilkei Lóránd, a gyülekezett frissen kinevezett lelkésze mondott. Az énekvezéri teendőket Lengyel Izabella, református kántor látta el. dr. Tódor Csaba és Éva zenei műsora tette egésszé az ünnepséget. Köszöntő beszédet mondott Kőrösi Viktor Dávid, vezető konzul, a kolozsvári Főkonzulátus képviseletében, illetve Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, a Hunyad megyei RMDSZ elnöke. Koppándi Zoltán Attila lelkész vázolta a központ felépítésének történetét, majd átadta a köszönő okleveleket mindazoknak, akik kitartottak a dévai álom mellett. Átadásra került az az emléktábla, amit a Magyar Unitárius Egyház 1910-ben helyezett el a dévai várban, aminek azonban a két világháború között nyoma veszett. 2013-ban került elő nagyon rossz állapotban, 2021-ben restaurálták, így Kiss Zoltán munkájának köszönhetően tovább élhet. A tábla leleplezésekor Csécs Márton Lőrincz, a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör esperese mondott hálát. Az ünnepséget Kovács István püspök áldása zárta.