Az unitárius egyház által alapított, és a Vallásszabadság Háza égisze alatt működő Valláskutató Intézet műhelykonferenciát szervezett május 28-án. Az eseményen 13 kutató vett részt, akik közül hárman interneten kapcsolódtak be. A rendezvény fő célja az volt, hogy a szociológia, antropológia, néprajz és pszichológia területén tevékenykedő erdélyi valláskutatók egymás munkájával megismerkedjenek. Az előadók kutatási területeiket és legfontosabbnak tartott kutatási eredményeiket mutatták be, így rövid előadások hangzottak el a lelkészi munka hatékonyságát befolyásoló tényezőkről, a lelkészi munka átalakulásáról és új kihívásairól, a református és katolikus megújulási mozgalmakról, az egyházi ifjúsági szervezetekről és a fiatalok vallásosságáról, a roma pünkösdi mozgalomról, a transzcendens kommunikáció látomásos formájáról. A konferencia egyik tanulsága az volt, hogy bár viszonylag kis számú erdélyi kutató foglalkozik vallási jelenségek vizsgálatával, az intézményi és területi széttagoltság miatt egymás munkáját alig ismerik. A kutatók támogatásukról biztosították a Valláskutató Intézet azon célját, hogy az e területen dolgozó szakemberek munkáját összefogja, együttműködésüket elősegítse. Az előadásokat egy kerekasztal-beszélgetés követte, amelynek témája a valláskutató intézet és a meghívott kutatók közötti együttműködés lehetőségeinek megbeszélése volt.

KIss Dénes szociológus, a Valláskutató Intézet  kutatási igazgatója