2022. július 2-án, szombaton a szokásos időpontban és helyszínen, a Vadas-hágó tetején tartották a Vadasi Unitárius Találkozót. A több évtizedes hagyománnyal rendelkező találkozó szervezője idén a Bölöni Unitárius Egyházközség volt.

Az ünnepi esemény istentisztelettel kezdődött, amelynek keretében a szószéki szolgálatot Szabó Előd ürmösi lelkész-esperes és Kozma Albert bölöni lelkész végezték. A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör nevében Demeter Zoltán felügyelőgondnok köszöntötte a jelenlévőket, majd a bölöniek átadták a találkozósorozat vándorzászlóját a jövő évi találkozót szervező nagyajtai egyházközség képviselőinek. A találkozó kulturális műsorral és közös ebéddel zárult. A műsor keretében közreműködött a Bölöni Unitárius Női Dalkör, a bölöni Kék Virág Néptánccsoport, illetve a homoródabásfalvi Káló József és zenekara.