Június 24-én ballagott el a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet unitárius karának négy végzős diákja: Albert Nagy Ákos István, Farkas Orsolya, Lurtz Zsolt és Szilágyi Szilamér. Az ünnepi istentisztelet keretében dr. Czire Szabolcs lelkész, egyetemi tanár mondott imát, majd dr. Ferenczi Enikő lelkész, egyetemi tanár végzett szószéki szolgálatot. Márton Edit V. éves teológiai hallgató mondott köszöntőbeszédet, a végzős évfolyam nevében pedig Szilágyi Szilamér búcsúzott el.