Folyó év június 13-án a marosszéki Ravában villámgyorsan kialakult árvíz okozott tetemes anyagi károkat. A másnapi terepszemlét követően egyház szerte kalákát hirdettünk a helybeli árvízkárosult családok segítése céljából. Június 16-án egyházunk majdnem minden térségéből, 20 egyházközségből összesen 66 világi önkéntes munkatárs és lelkész indult útnak megfelelően felszerelkezve a szükséges munkaeszközökkel. A cél az árvíz által leginkább károsított házak, csűrök, pajták, kerítések és udvarok használhatóvá tétele volt a hordalékiszap, törmelék, szemét eltakarításával, valamint a tönkrement vagy megközelíthetetlen épületrészek „felszabadítása” és részleges rendbetétele által. Ezzel párhuzamosan egész nap zajlott a kutak és pincehelyiségek szivattyúzása megfelelő teljesítményű vízpumpákkal. A kétkezi munka eredményességét számottevően növelte a székelyvéckei önkormányzat által rendelkezésre bocsátott homlokrakodó munkagép. A jól sikerült kaláka közös ebéddel zárult a ravai unitárius paplak udvarán.

Az árvízkárosult családok a résztvevőkkel együtt megelégedéssel nyugtázták, hogy a közösségi szolidaritás sok évszázados hagyománya, a kalákaszellem elevenen él egyházunk egészében, akárcsak a ma is velünk együttműködő más felekezetű munkatársainkban. Mindennek újbóli megerősítéséért a kaláka szervezői köszönetet nyilvánítanak a résztvevőknek, egyházközségeiknek és az anyagiak biztosításához hozzájáruló támogatóinknak!

A rendezvény lezajlását tükröző fényképek elsődlegesen a Magyar Unitárius Egyház és a Gondviselés Segélyszervezet Facebook-felületein jelennek meg.

 

A Gondviselés Segélyszervezet és a Falugondnokságok Szövetsége szervezőcsapata

 

A fényképeket a Gondviselés Segélyszervezet munkatársai és Kiss Olivér bocsájtotta rendelkezésünkre.