2023. szeptember 29-én a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa Baróton ülésezett. Az évente egyszer megszervezett tanácskozást idén Csécs Márton Lőrinc, a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör esperese, torockói unitárius lelkész szószéki szolgálata nyitotta meg. Az énekvezéri teendőket Varga Réka vargyasi kántor látta el. Az ülés napirendjén szolgálati eskütételek, a közelmúltban elhunytakra való megemlékezés, időközi választás, egyházi jogszabályok módosítása, valamint a hivatali jelentések és működési beszámolók megtárgyalása szerepelt. Esküt tettek Andrási Benedek főjegyző, Biró Attila, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházközség esperese, és további főtanácsi képviselők.

A 17 órától kezdődő ünnepi gálán tiszteletbeli címek adományozására került sor, köszöntötték a kerek évfordulót ünneplő lelkészeket, a nyugalomba vonult lelkészeket és világi alkalmazottakat, majd a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményeket méltatták. Köszöntőbeszédet mondott Benedek Huszár János, Barót város polgármestere.

A gála kezdetén a 2021–2023 között sikeres záróvizsgát tett fiatal lelkészek vették át Kovács István főpásztortól a lelkészképesítő okleveleket: Bakó Nagy Zsuzsanna (Észak-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség), Dénes Erzsébet (Siménfalva), Elekes Zsolt (János Zsigmond Unitárius Kollégium, iskolalelkész), Kerekes Mónika (Felsőrákos), Magyari Zita Emese (ifjúsági és egyetemi lelkész, Kolozsvár), Márton Edit (Kökös), Bálint Mihály (Pipe-Szásznádas), Bartha Pál Aba (Sepsiszentkirály), László-Benczédi Zsófia (Barót), Liker Henrietta (ifjúsági lelkész, Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör), Szabó Zsolt (Homoródjánosfalva), Szőcs Előd (Nagyenyed), Ilkei Lóránd (Délnyugat-erdélyi Unitárius Szórványegyházközség), Jakab Emese (Jobbágyfalva-Nyárádszereda), László Bernadett (Zsil-völgyi Unitárius Társegyházközség) és Tatár Ágnes Tekla (Sepsiszentgyörgy). Az elmúlt évben két énekvezér tett énekvezéri vizsgát, akik szintén ez alkalommal vehették át képesítési oklevelüket: Dávid Dalma (Olthévízi Unitárius Egyházközség) és Léta Jolán (Bartók Béla Egyházközség, Budapest).

Id. dr. Gyerő Dávid (Sepsiszentgyörgy) tiszteletbeli egyházköri felügyelőgondnoki, Bedő András (Sepsiszentgyörgy), Bogyor Anna (Barót) és Krausz Elvira (Barót) tiszteletbeli keblitanácsosi, id. Loghin Sándor (Küküllődombó) tiszteletbeli gondnoki, néhai id. Mátyás Sándor (Küküllődombó) pedig post mortem tiszteletbeli gondnoki címben részesült. A jelenlévők köszöntötték az idén 80. életévét betöltő Vass Mózes (Szováta) nyugalmazott lelkészt, illetve méltatták a tavalyi főtanácsi ülés óta nyugalomba vonult unitárius lelkészeket, Márkos Ervin Sándort (Homoródjánosfalva), Orbán Dezsőt (Pipe), Balázs Tamást (Tordatúr), illetve a nyugalomba vonult világi alkalmazottakat, Bulbuka Csabát (Kolozsvár) és Rezi Évát (Kolozsvár).

A 2014. évi főtanácsi ülés óta az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége évenként kiválasztja és méltatja a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményeket is. A hitéleti és missziói munka terén méltatták Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi-kézdivásárhelyi lelkész és neje, Buzogány-Csoma Csilla sepsiszentgyörgyi kórházlelkész, valamint Gábor Vilmos és Bucs Ildikó gondnokok gyülekezetépítő munkáját. Az oktatás terén dr. Pál Tünde (Sepsiszentgyörgy) kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményéért mondtak köszönetet. A gazdálkodás terén az Alsófelsőszentmihályi Unitárius Egyházközséget és Varró-Bodoczi Barna lelkészt (Szentgerice) díjazták. A közigazgatás terén Fazakas Lajos Levente lelkész, a Marosi Unitárius Egyházkör esperese részesült elismerésben. Méltatták a lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon hiánypótló tevékenységét, Bodoczi Annamária (Bethlenszentmiklós/Bukarest) az unitárius és magyar szórványközösség megőrzéséért végzett szolgálatát, Nagy Gizella (Marosvásárhely) nőszövetségi vezető lelkiismeretes munkáját és Isztojka Máté (Szentábrahám) egyletes ifjúsági téren végzett példaértékű tevékenységét.

A záróvacsorát régi hagyomány szerint a Berde-serleggel tartott pohárköszöntő nyitotta meg, amelyet Szabó Zoltán Győző, a Marosi Unitárius Egyházkör felügyelőgondnoka mondott. A serleg Berde Mózes egykori egyházi elöljáró, adománytevő nevét viseli.

Barót, 2023. szeptember 29.