Virágvasárnap, 2022. április 10-én du. 5. órakor kezdődött a mészkői unitárius templomban az Együtt Isten völgyében két év kényszerpihenő utáni első alkalma. Isten völgye népe mellett – bágyoniak, kövendiek, aranyosrákosiak, várfalviak, sinfalviak, tordaszentmihályiak, tordaiak – Tordatúrból, Torockóról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és Nagyenyedről is érkeztek résztvevők.
Az istentiszteleten Fekete Béla bágyoni unitárius lelkész mondott imát, Dimény József alsófelsőszentmihályi unitárius lelkész prédikált. Az énekvezéri teendőket Csegezi Ildikó bágyoni kántor látta el.
A jelenlevőket Bálint Róbert Zoltán házigazda lelkész köszöntötte a 2013. február 17-én útjára indított kezdeményezés 65. alkalmán, előrevetítve a folytatás szándékát és reményét.
A Balázs Ferenc Népfőiskola meghívottjaként fellépett a Flautino Kamaraegyüttes (Péter Orsolya – fuvola, Vajas Emőke – fuvola, Móriczi Melinda – zongora), melynek tagjai nagyszerű előadással járultak hozzá az ünnepi hangulathoz.
A találkozó a helyi közösség által szervezett szeretetvendégséggel zárult a Balázs Ferenc Szeretetotthonban.
Áldott, aki közösséget formál az Úr nevében!