Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2022. március 4–5. között a Jobbágyfalva melletti, Tündér Ilona völgyében tartotta a 2022. évi küldöttgyűlését, amely a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete.

Tagjai: Az elnökség, az egyházköri elnökök, a mentorok, a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek a központi munkatársak is. Összesen 44 fő volt jelen.

A küldöttgyűlés áhítattal kezdődött, amit a hivatalos megnyitó, a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése, a jelenlét számbavétele és a tárgysorozat meghatározása követett. A küldöttgyűlés a következő napirendi pontokra épült: az ODFIE elmúlt időszakbeli tevékenységének értékelése, az ifjúsági és egyetemi lelkész beszámolója, az ODFIE elnöksége által javasolt rövidtávú stratégia bemutatása, alapszabályzat módosítása, javaslatok és indítványok, valamint a tisztújítás.

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE elnöksége a következőképpen épül fel:

Elnök: Magyari Zita Emese (Kolozsvár–Szentháromság)

Alelnökök: Ilkei Árpád (Vargyas), Kondert Zsuzsanna (Marosvásárhely), Lőrinczi Zsófia (Szentábrahám) és Nagy Norbert (Marosvásárhely).

A küldöttgyűlés kifejezhetetlen hálájának próbált hangot adni Popa Ilona leköszönő elnöknek a tevékenységéért, aki szakértelmével, illetve lojalitásával rendkívüli munkát végzett, amellyel hozzájárult a szervezet épüléséhez. Popa Ilona 12 éven át volt az ODFIE vezetőségi tagja társelnöki, főtitkári, majd az elmúlt 5 évben elnöki minőségben.

A küldöttgyűlés köszönetét fejezte ki az előző vezetőség leköszönő tagjai felé is, Andrási Botond, Barothi Brigitta és Szekeres Rita, akik hosszú időn keresztül kormányozták az ODFIE-t, és lelkesedésükkel számtalan megvalósítást tudhatnak magukénak.

Az elmúlt egyletes időszakot a járvány és a vele járó korlátozások meggyengítették. A küldöttgyűlésen résztvevők, valamit a megválasztott tisztségviselők bizakodva tekintenek a jövő felé. Azzal a hittel, hogy az ODFIE a jövőben is olyan közösség tud lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.