Szeptember 10-én felavatták Dicsőszentmártonban a város első magyar tannyelvű óvodáját, amelyben napköziotthon és bölcsőde is működik. Az intézmény létrejöttét a Magyar Kormány támogatta. Ez alkalommal fellépett a Kökényes néptánccsoport.

Küküllődombón tartották az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége) fennállásának 30. jubileumát és a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Az eseményen jelen lévő közel 200 meghívottat Rácz Norbert Zsolt főjegyző szava bátorította az új tanév megkezdésére.

Felszólalt Székely-Varga Melinda, az Ádámosi Iskolaközpont igazgatóhelyettese, Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, Miklós Tibor ádámosi polgármester, Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárának üzenetét felolvasta Székely-Varga Béla. Beszédet mondott továbbá Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára, Kallós Zoltán, az Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára, dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE rektorhelyettese dr. Tonk Márton rektor üdvözletét tolmácsolta, Horváth Péter, a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar elnöke és Vass Péter, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének elnöke. Az RMPSZ országos elnökségének tanévnyitó üzenetét Márkos-Mátyás E. Zita désfalvi magyartanár olvasta fel. Az ünnepség jelentős mozzanata volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának kitüntetése, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadása maros megyei pedagógusoknak.

Az egyházközség ünnepi műsorának részeként Márkos Andor egyháztag tolmácsolásában Reményik Sándor Templom és iskola című verse hangzott el, ezt követte Loghin Anett ifjúsági egyletes küküllőmenti népdalokból összeállított énekrepertoárja. Fellépett a küküllődombói asszonyok kórusa Szakács Noémi Renáta vezetésével, és a Kisgyörgy József Unitárius Dalkört is hallhatták énekelni a résztvevők. Az ünnepi műsor fénypontja A nyelv csak élve tündököl című zenés-verses műsor volt, amelyet a küküllődombói iskolások ügyes tanulócsapata adott elő Székely-Varga Melinda helybeli történelemtanár felkészítésével.