A Vallásszabadság Házában találkoztak a történelmi magyar egyházak vezetői az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjával.

2018. december 5-én Fernand de Vareness, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjával találkoztak a római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyházak vezetői a Vallásszabadság Házában. Az európai őshonos nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok ernyőszervezete (FUEN) által szervezett találkozó témája elsősorban az elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatásának helyzetéről való tájékoztatás volt.

Unitárius részről Bálint Benczédi Ferenc püspök és Gyerő Dávid főjegyző vettek részt a találkozón. A püspök köszöntője után az államosított unitárius egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetét a főjegyző ismertette. Többek között kitért a restitúciós folyamat megvalósulását akadályozó jogi nehézségekre, kiemelten a visszaszolgáltatást esetenként lehetővé tevő jogszabályok utólagos módosítása által okozott nehézségekre, valamint a természetben helyre nem hozható helyzetekben járó kárpótlási elégtétel elméleti és elodázott megoldására. Az ingatlanok helyzetén túl szóba hozta az államosított egyházi levéltárak és könyvtárak visszaszolgáltatásának teljes rendezetlenségét is — ez e téren keletkezett egyházi károsodás eszmei értéke és történelmi jelentősége legtöbb esetben pénzben ki sem fejezhető, ennek ellenére az ezek visszaszolgáltatására néző lehetőségeknek még a jogszabályi alapját sem teremtették meg.

 

A képeket Mihály László készítette.