2017. február 15-én tájékoztattuk a közvéleményt arról a zsarolási és rágalmazási ügyről, amelyet Horváth Alpár – a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Idő hetilap főszerkesztője – indított Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész ellen. Ennek összefoglalásaként alább olvasható az Egyházi Képviselő Tanács Elnökségének korabeli állásfoglalása, amelyből az is kiderül, hogy Kovács István kénytelen volt az illetékes bűnüldöző szervekhez fordulni.

A zsarolási ügyet vizsgáló Sepsiszentgyörgyi Bíróság 2019. április 25-én hirdette ki az elsőfokú ítéletet. Eszerint a bíróság Horváth Alpárt kétéves időtartamú felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve további járulékos büntetésekre ítélte zsarolás bűntettének elkövetése miatt. A szóban forgó bírósági határozat (48/2019) eredeti román nyelvű változata az alábbiakban olvasható. A bíróság által az erkölcsi károk ellentételezésére megítélt 5000 (ötezer) euró kártérítést Kovács István felajánlotta a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségnek jótékonysági és közösségi célokra. A felajánlás teljesítésére természetesen azt követően kerülhet sor, miután a neki megítélt kártérítést Horváth Alpár a rendelkezésére bocsátotta.

Kolozsvár, 2019. május 7.
A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége