A Magyar Unitárius Egyház illetékesei fokozódó aggodalommal és figyelemmel követték az elmúlt hetekben is a koronavírus-járvány terjedését. Egyházunk vezető testületei számára a járványügyi döntések meghozatalában mindvégig az emberi élet védelme és az egészség megőrzése volt az elsődleges cél. Jelen helyzetben, látva a rohamosan növekedő fertőzöttségi esetszámokat, a kórházak túlzsúfoltságát és felmérve a helyzet súlyosságát, kénytelenek vagyunk elnapolni püspökszentelési ünnepségünket, amelyre folyó év október 9-én, szombaton került volna sor a kolozsvári, belvárosi unitárius templomban. Szomorúan kell tudomásul vegyük, hogy a járvány a találkozás és közös ünneplés újabb lehetőségét ragadta el tőlünk, de közben tudatában vagyunk annak, hogy kényszerű döntésünk összhangban áll a felebarátaink iránt érzett felelősségünkkel.

Tisztelettel kérjük mindazok megértését, akik készültek az ünnepségre. A gondviselő Istenbe vetjük bizalmunkat mindörökké, aki elhozza majd számunkra azt a napot, amikor méltó körülmények között, biztonságban és nyugalomban ünnepelhetünk mindnyájan, s hálát adhatunk neki minden ajándékáért!

 

Kolozsvár, 2021. október 5.

 

Kovács István püspök s. k.    Farkas Emőd főgondnok s. k.