„Bármit cselekszünk, hasztalan. / Csak múló percnek épül; / És eltűnik majd nyomtalan / Isten áldása nélkül!” (Rudnyánszky Gyula: Isten áldása)

Vasárnap, október 20-án a Küküllődombói Unitárius Egyházközségben kiemelkedő eseménynek volt szemtanúja a színes ősz. Hunyadi László világhírű szobrászművész, Magyar Örökség díjas alkotó, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a falu szülötte Szent István-mellszobrot alkotott szülőfalujának, amelyet lelepleztünk. Az esemény ünnepi istentisztelettel kezdődött. Ezt rövid műsor követte, amelyben fellépett a Kisgyörgy József férfi dalkör, ill. a női kórus. Az egyházközség énekvezére, Székely Noémi válogatott orgonadarabokat adott elő. Carina Timaru moldvai népdalénekes pedig Szent István imáját énekelte meg. A köszöntések során felszólalt Percze László konzul és Miklós Tibor polgármester. Az alkotást és a művészt pedig Nagy Miklós Kund művészeti író méltatta. A szobor leleplezésénél az egyházközség fiataljai, Loghin Anett és Márkos Andor adtak elő zenés, verses darabokat. Az ünnepség közös ebéddel és szeretetvendégséggel zárult az unitárius kultúrotthonban.

Öröm volt látni, ahogy a közösség ismét egységes egészként mozdult meg a közös munkában. Ebben látta a kereszténység nemzetmegtartó erejét államalapító királyunk is: éberen a jelent megélni, céltudatosan a jövőbe nézni. Reméljük, sok ilyen közös megmozdulásnak lesz tanúja e szobor, amely vizsgáló tekintettel néz a templomra jövőre, és áldást oszt a megtisztult lélekre távozáskor.

Köszönet illesse mindazokat, akik adományaikkal, kétkezi munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak e jeles nap megvalósulásához.

Márkos-Mátyás E. Zita