Szeptember 2-án a Szentegyházai Unitárius Egyházközség fennállásának 25. évfordulóját, valamint a vallásszabadság törvényének 450. évfordulóját ünnepelte, mely alkalomból felavatták Bodó Levente alkotását, a Dávid Ferencet mintázó, egészalakos kültéri szobrot. Bodó Levente alkotásának kivitelezője Buzogány Mózes volt, aki a szobrot öntötte és a kőalapot felállította.

Az ünnepi istentiszteleten Kelemen Szabolcs helyi lelkész szolgált, a konferálást Vidám Lívia teológai hallgató végezte. A különleges esemény megnyitóján köszöntőt mondtak a székelyudvarhelyi egyházkör esperese, Simó Sándor, a helybeli római katolikus egyházközség plébánosa, Koncsag László, a helybeli református egyházközség nyugdíjas lelkésze, Nagy Sándor. Világi részről a csíkszeredai magyar konzulátus részéről dr. Farkas Balázs,, Sebestyén Csaba képviselő, illetve Szentegyháza város alpolgármestere, Sándor Lajos köszöntötték az ünneplőket. Kelemen Szabolcs unitárius lelkész felolvasta Borboly Csaba, Hargita megye önkormányzata elnökének köszöntő levelét, valamint az amerikai testvéregyházközség üdvözletét. A köszöntők sorát gazdagítva László Zoltán helyi gondnok és Fartu Ibolya, a Szentegyháza Unitárius Egyházközség Nőegyletének elnöke is üdvözölte az egybegyűlteket.

Kelemen Csongor, az egyházközség alkalmi énekvezére és megbecsült tagja elszavalta Heltai Jenő Szabadság című versét.

Az egyházközség udvarán elhelyezett szobor méltatását Kelemen Szabolcs mondta el, majd az egyházközség gondnokai, László Zoltán és Lőrinczi László leleplezték az alkotást.

A képeket Kedves Anett készítette.