Április 13-án Székelyszentmiklóson emlékeztünk Farkas Árpád Kossuth-díjas költőre, műfordítóra, íróra, aki idén áprilisban lett volna nyolcvanéves. Siménfalva szülöttje, de Székelyszentmiklóson keresztelték, itt éltek nagyszülei, számos versében idézi meg a falut. Lélekben mindig székelyszentmiklósi volt, mint ahogy minden székelyszentmiklósi is Farkas Árpád lelkébe kapaszkodik.

2021-ben kísértük utolsó útjára Sepsiszentgyörgyön. 2022-ben a székelyszentmiklósi templomkertben egy emlékkövet állítottunk a költő előtt tisztelegve. 2023-ban, születésnapja környékén a falu kultúrotthonában irodalmi eseménysort indítottunk útjára egy pár pedagógus gondos szervezésében. Akkor és ott fogalmazódott meg, hogy emlékőrzőként egy egyesületet kell létrehozni, amely a költő nevét viseli, jelezve, hogy az egyesület örök forrásként, feltöltőként kíván szolgálni. Minden év április elején irodalmi eseménysort szervezünk emléke ápolására, hogy a szívekbe költözve kísérje a székely lélek útjait.

Az idei ünnepség alkalmával a Farkas Árpádra való emlékezés mellett a templomkert szentsége felé is új kapott nyitottunk.

A szentmiklósi jólelkek, elszármazottak a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett Fuss Neki címet viselő karitatív rendezvényre nevezett be azzal a céllal, hogy székelykaput állítsanak, majd avassanak. A szervezőcsapatnak, a tizenhárom nagykövetnek, az adományozóknak köszönhetően az álom többszörösen is megvalósult.

Szombaton mindennek a koronáját helyeztük el: a helyi kultúrotthonban, mely Karsay József egykori tanító nevét viseli, 5 környékbeli iskola diákja irodalmi szemelvényekkel idézte meg a költő életművét. Verset mondott: Fogarasi-Csézár Nóra és Zinner Boglárka a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból, Molnos Szandra Janka és Zakariás-Demeter Kitti a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumból, Albert Tamás és Krisán Előd a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolából, illetve Tiboldi Ágnes a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskolából. György Attila író személyes emlékeit idézte fel, Zsidó Ferenc író és Balázs K. Attila költő Farkas Árpád megzenésített verseit adta elő. Beszédet mondott Bálint Sándor, a Farkas Árpád Emlékegyesület elnöke, Csáki Levente lelkész-esperes, Nagy János polgármester.

A Karsay József kultúrotthonban szervezett irodalmi rendezvény után következett az új kapu felavatása, illetve megáldása. Kovács István unitárius püspök Jn 1,1–3 és Mt 16, 24–26 versei alapján szólt az egybegyűltekhez. Beszédét egy vers követte, melyet Zsidó Ágota, a keresztúri Petőfi Sándor Általános iskola diákja mondott el. A szavalat után Bálint Ilona a Fuss Neki közösségi projekt irányítója ismertette a megvalósítás részleteit.

A kapu megáldását a Farkas Árpád emlékére állított kő megkoszorúzása, illetve Hegedűs Timea Angyalka és Mike Juliánna, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium diákjainak a szavalata követte. A Magyar Unitárius Egyház Főhatósága nevében Kovács István püspök és Bálint Sándor egyesületi elnök, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör részéről Csáki Levente esperes és László Attila énekvezér, s Székelyszentmiklósi Unitárius Egyházközség részéről Kiss Sándor gondnok és Bálint Endre egyházközségi tag, illetve Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök és Farkas Dénes nyugalmazott lelkész helyezett el koszorút.

Az ünnepséget szeretetvendégség zárta a papi kertben.

Csáki Levente, lelkész-esperes