Reggel 10 óra. Székelyudvarhely utcáinak kövén lovak patkói kopognak. A Hagyományőrző Lovasok és az Uzoni Atlantisz Fúvószenekar Orbán Balázs szobra előtt tiszteleg. Minden évben innen indul a Szejkefürdői Unitárius Találkozó és talán minden hasonló együttlét így kéne induljon: főhajtással a múlt és azok előtt, akiknek a jelent köszönhetjük. És csak azután indulni a jelen felé. Ezúttal a Szejkére, ahol a jelen épp a viszontlátás őszinte örömével, az együttlét áldott jókedvével telítődik.

A helyszínen 11 órakor indult az ünnepség. A lovasok Kovács István főpásztornak adták át a nemzeti lobogót, aki válaszában az egybegyűlteket köszöntötte. Az istentisztelet szolgálatvégzői idén Buzogány Csoma Csilla sepsiszentgyörgyi kórházlelkész és Buzogány Csoma István szentivánlaborfalvi lelkész, valamint Fikó Enikő és Mézes Melinda énekvezérek voltak.  Az úrvacsorára előkészítő beszédet Solymosi Alpár lelkész-esperes mondta, aki egyben a Székelyudvarhelyi Egyházkör egyházközségeit is bemutatta. Az idén ugyanis ez a közösség volt a találkozó soros szervezője.

Az idei alkalmat az is különlegessé tette, hogy a Vallásszabadság Nemzetközi Egyesületének (IARF) 36. Kongresszusára érkezett résztvevők is megtisztelték jelenlétükkel. Így az egybegyűlteket Robert Ince, az egyesület elnöke és a Hirosimából érkezett Michiko Tsuchihashi is köszöntötte.

Az istentiszteleti részt a Székelyderzsi János Zsigmond Általános Iskola népi zenekara, Kolozsvári József vezetésével, valamint a homoródalmási Almamag népdalkör, Sorbán Enikő vezényletével tette teljessé.

Úrvacsoraosztás után a lovasok és fúvósok kíséretében Orbán Balázs sírjához vonultak ki a jelenlévők, ahol Ölvedi Zsolt, Székelyudvarhely alpolgármestere, valamint Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke mondott köszöntőbeszédet.

A találkozó teljes ideje alatt, a Székelyudvarhelyi 1. sz. Egyházközség önkéntesei és pedagógusai a gyermekek számára színes, tartalmas foglalkozást szerveztek. Emellett látogatható volt az Unitárius Nők Országos Szövetségének és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet kiállítása, valamint a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör gyülekezeteit bemutató tabló-sorozat. Sipos Mónika-Rebeka kórházlelkész pedig a Lelki kuckóban várta a beszélgetni vágyókakat.

Nem tudjuk hányan voltunk. Az érkezésnél osztogatott 1200 karkötő hamar elfogyott. De nem a pontos létszám a fontos, hanem annak a reménye, hogy az a sok ember, „széplélek” hiszi és viszi, adja tovább a találkozó üzenetét: együtt hegyeket tudunk elmozdítani, és elég erős a hitünk, semmit sem lesz lehetetlen!

Találkozzunk jövőben is, 2024. szeptember 14-én, Szejkefürdőn.

A találkozót Hargita Megye Tanácsa támogatta.

Fotó: Antal Krisztina