A Vallásszabadság sátorban a pénteki nap folyamán fiatalok beszéltek a fiatalságról a Szabad egyházban szabad ifjak című beszélgetés keretében. Az előadáson szót kapott Borota Gábor, a Gyulafahérvári Római Katolikus Érsekség Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségének munkatársa, Popa Ilona, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke és Tussay Szilárd, az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület ügyvezető elnöke, a beszélgetés során Fancsali Barna, a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke kérdezett.

A meghívottak bemutatkozójuk után megosztották első személyes egyházközeli élményüket, kitérve arra, hogy miért lettek gyülekezeti tagok és miért kezdtek el egyházi ifjúsági szervezetben tevékenykedni.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy van-e létjogosultsága ma Erdélyben a keresztény ifjúsági szervezeteknek, a meghívottak egyhangúan igennel válaszoltak, és abban is egyetértettek, hogy a fiatalok bevonzásában fontos az egyének szocializációs folyamata és a hiteles személyiségek jelenléte. Ugyanis, ha az egyén a megfelelő környezetben hiteles emberek, lelkészek, gyülekezeti tagok társaságába kerül, akkor kialakul egyfajta bizalom, amely a keresztény szervezethez vonzhatja.

Az erdélyi történelmi egyházak ifjúsági szervezetei között vannak kapcsolódási pontok és közös érdekek, derült ki a felszólalók válaszaiból, amelyhez Tussay Szilárd hozzátette, hogy ezek a szervezetek nem versenytársai egymásnak, hanem partnerei. Közös feladatuk az értéktrend megteremtése, amely által a fiatalok büszkén vállalhatják és kifejezhetik hitüket a társadalom bármely szférájában. E mellett a szervezeteknek erősíteniük kell egymást, közös munkával ki kell alakítsák a kapcsolattartás kultúráját, amely révén a szervezetek vezetői jó példát tudnak mutatni a fiatalabbaknak – tette hozzá Tussay Szilárd.

Arra a kérdésre, hogy mitől lehet trendi a fiatalok számára ma az egyház, a meghívottak megfogalmazták azt, hogy meg kell találni a megfelelő kommunikációs csatornát és nyelvet, amellyel meg lehet szólítani a fiatalokat, de fontos az is, hogy a fiatalok fontosnak és az egyház részének érezhessék magukat. Borota Gábor hozzátette, hogy véleménye szerint a trendibbé tétel legelső mozzanata az egyház belső megújulásával kell, hogy kezdődjön, a pap és a közösség is változáson kell keresztülmenjen ahhoz, hogy evangelizálni tudjon. A gyülekezet felelőssége, hogy a forrás, amelyből a fiatalokat itatni szeretné, tiszta legyen.

Zárszóként Tussay Szilárd megfogalmazta vágyát, hogy nagyobb legyen az átjárás a különböző felekezetű szervezetek között, és hogy mindenki tudjon tiszta forrás lenni. Borota Gábor búcsúzóul hozzátette, hogy Isten mindenkit szeret, és mindenki meg kell találja saját Istentől kapott elhivatottságát. Popa Ilona szerint ameddig van egy közösség, amelyhez tartozunk, addig nem számít a kor, mert addig jókedvvel, lendülettel és szenvedéllyel tudjuk járni az utunkat.

A Vallásszabadság sátor rendezvényének hangosítását Hargita Megye Tanácsa támogatta.