Március 9-én, pénteken, ünnepi konferenciával és gálaesttel folytatódik a Vallásszabadság Éve Budapesten – adták hírül a Magyar Unitárius Egyház képviselői a Budapesti Unitárius Egyházközség gyülekezeti termében megtartott sajtótájékoztatón.

Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének püspöki helynöke, házigazda minőségben üdvözölte a sajtó jelenlevő képviselőit, valamint azokat, akik a világháló révén vettek részt a találkozón, kiemelve a Nagy Ignác utcai egyházközség jelentőségét.

Kovács István, az Egyház közügyigazgatója a 2018. jubileumi év eszmei jelentőségéről beszélt, kifejezve, hogy az 1568. évi Erdélyi Országgyűlés vallásügyi törvénye olyan értéket képvisel, amely minden magyar ember számára fontos. Pontosan ebből a felismerésből kiindulva, a Magyar Unitárius Egyház a Vallásszabadság Évét a testvérfelekezetekkel karöltve kívánja megvalósítani. Ennek jegyében zajlott január 13-án, Tordán az a hálaadó ünnepség is, amely a vallásszabadság törvénye kihirdetésének a helyszínén kívánt megemlékezni arról az alapvető értékről, amelynek első hivatalos törvénybeiktatása nemzetünk történelmének kiemelkedő büszkesége. Az ünnepi hálaadó alkalom keretében, a Magyar Unitárius Egyház kezdeményezésére – mondta Kovács István – a jelenlevő politikai elöljáróknak egy előterjesztést nyújtottak át, amelyet az erdélyi protestáns szász és magyar egyházak képviselői írtak alá, és amelyben azt kezdeményezik, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament tekintse kiemelt jelentőségűnek a vallásszabadság törvényét, ugyanakkor január 13-át, a törvény kihirdetésének időpontját nyilvánítsa a vallásszabadság napjává.

Az ünnepi előterjesztés nyomán, február 20-án, Magyarország Országgyűlése, ötpárti konszenzussal fogadta el azt a törvénytervezetet, amely január 13-át a Vallásszabadság

Napjává nyilvánította. E történelmi jelentőségű alkalom tudatosítása érdekében, az Egyház, március 9-én ünnepi konferenciát és gálaműsort szervez az Országgyűlés Felsőházi termében, majd a Pesti Vigadóban.

Elekes Botond, az Magyarországi Unitárius Egyházkerület főgondnokaként kifejezte, hogy az idei év valóban történelmi jelentőségű, azért is, mert az Unitárius Egyház számára ez az első olyan alkalom, amikor szabadon ünnepelheti fennállásának kerek évfordulóját. A főgondnok kiemelte a partnerségek kiépítésének fontosságát, példázva ezt azzal, hogy e március 9-i rendezvény sem valósulhatna meg Magyarország Országgyűlésének hathatós segítsége nélkül. Ugyancsak a partnerség jegyében emelte ki a főgondnok azt is, hogy a Magyar Posta 2018-ban alkalmi bélyeget, a Magyar Nemzeti Bank pedig ősszel két emlékérem forintot bocsát ki.

A Vallásszabadság Éve – folytatta Elekes Botond – valódi nemzetintegrációs program, ugyanis hathatósan elősegíti a magyarság értékeinek a tudatosítását és felmutatását. Egyben kiemelte azt is, hogy az Unitárius Egyház ilyen szempontból is példát mutatott azzal, hogy a 2012-es egyházegyesítéssel megpróbálta orvosolni a trianoni békediktátum okozta történelmi méltánytalanságot. Ezután a konferencia és a gálaest előadóit ismertette, kiemelve, hogy az elhangzó beszédek tudományos, ismeretterjesztő, ünnepi beszédek lesznek, amelyeknek célja a történelem folyamán kiemelten fontosnak tekintett unitárus értékek kiemelése.

Újságírói kérdésre a résztvevők a jubileumi év további programjairól beszéltek. Kovács István közügyigazgató elmondta, a mostani rendezvény egyféle „keresztmetszete” egyházunknak, hiszen az a célunk, hogy lehetőleg minden unitárius közösség képviseltesse magát. Ám mindenképp látni kell azt is – tette hozzá –, hogy a most résztvevő mintegy 500 unitárius csupán kis része azoknak, akik örömmel vennének részt olyan fővárosi találkozón, ahol a határokon átívelő egységet élhetnék meg. Egy ilyen nagyobb méretű, többezer résztvevős találkozóra kerül sor terveink szerint 2018 őszén.

A találkozó végén a résztvevő egyházi képviselők kiemelték azokat a programokat, amelyek az év folyamán az Egyház szervez. Elmondták, hogy július 7-én, Kolozsváron kerül átadásra a felújított unitárius püspöki ház, amely immár közművelődési központként – előadó- és kiállítótérként, a Vallásszabadság Házaként – „mutatkozik majd be” ünnepi konferencia keretében. November elején kerül megszervezésre a dévai Dávid Ferenc emlékzarándoklat, valamint decemberben, Kolozsváron, ünnepi zsinat keretében kerül átadásra az egyházalapító püspök, Dávid Ferencnek a teljes alakú szobra. 

A Magyar Unitárius Egyház Sajtóirodája