2022. február 26-án, szombaton Kissolymoson tartottuk a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör gondnok-presbiteri konferenciáját. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével főtisztelendő Kovács István püspök is.

A gondnok-presbiteri konferencia egyházkörünk egyik legfontosabb rendezvénye, melyen gyülekezeteink világi képviselői, gondnokai, illetve presbiterei vesznek részt. A találkozó kiemelt programrészeként az egyházközségek képviselői az elmúlt évek sikereiről, megvalósításairól számoltak be. Székely Kinga Réka előadótanácsos 2022 az értékeink éve címmel tartott előadást. Fodor Tamás konzul, Magyarország csíkszeredai konzulátusának képviseletében a közelgő anyaországi választásokról tartott ismertetőt, gyakorlati útmutatót a szavazásokról. Veimberger Noémi a 2021-es romániai népszámlálásról beszélt, s válaszolt készségesen a felmerülő kérdésekre.

A konferencia nem mellékes fénypontja a Magyar Unitárius Egyház püspökének, Kovács Istvánnak és Farkas Emőd főgondnoknak a jelenléte volt. Mind a jelenlevő világi egyházközségi képviselők, mind a helybéli, kissolymosi véndégül látó hívek öröméül szolgált a Főhatóság jelenléte. Az egyházközségi elöljárók, illetve a köri vezetőség a falu határában várták az érkező püspököt és főgondnokot, Farkas Emődöt. Rövid köszöntők, üdvözlő beszédek után lovashintóval érkeztek meg a nem mindennapos vendégek a konferencia helyszínéül szolgáló templomhoz. A konferenciát Csáki Levente esperes áhítata, főtisztelendő Kovács István püspök, Farkas Emőd főgondnok, illetve Nagy Lajos felügyelőgondnok köszöntőbeszéde indította útjára. A konferencia zárásakánt Burus Endre felügyelőgondnok mély gondolatai hangzottak el.

Közebéddel zárult a szép és tartalmas nap. A kissolymosi, illetve a szomszédos székelyszenterzsébeti fiatalok táncolták, s zenélték át a résztvevők lelkét.

Csáki Levente esperes