„Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5, 15–16) – 2023. október 15-én e gyönyörű bibliai gondolattal szólt Dénes Erzsébet gyülekezetéhez, ünnepi beiktatóján. A lelkészbeiktató istentiszteletek rendjének értelmében ugyanis szószéki szolgálatot előbb ő, a beiktatandó lelkész, majd a püspök, Kovács István végez. A főpásztor a 1Pét 2,1–5 alapján biztatta, lelkesítette a gyülekezetet, hogy „ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”

A szószéki szolgálatok után Csáki Levente esperes iktatta be a lelkészt, a hagyományhoz híven  átadva a gyülekezeti lelkészség legfőbb szimbólumait: a templom kulcsát, a Bibliát, a kelyhet és az egyházközség pecsétjét.

A köszöntő beszédek rendjén az egyházközség képviseletében ifj. Király Dénes gondnok, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör nevében Csáki Levente esperes, az egyházi Főhatóság részéről főgondnok szólt az ünneplő gyülekezethez. Ezt követően Nagy János, Siménfalva polgármestere, Jakab Imola, a Siménfalvi Református Egyházközség lelkésze osztotta meg ünnepi gondolatait. Mikó Ferenc tarcsafalvi unitárius lelkész az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, Magyari Zita Emese, az ODFIE elnöke pedig a volt évfolyamtársak nevében köszöntötte az újonnan beiktatott lelkészt. Tőkés-Bencze Zsuzsánna és Tőkés Lehel, a lelkész szülőfalujának, Homoródszentpálnak a szeretetteljes köszöntőjét tolmácsolta.

A templomi meghitt ünnepséget a simánfalvi vasárnapi iskolások műsora és a beiktatott lelkész áldáskérése zárta.

Isten áldása legyen e szépreményű szeretetközösségen, a siménfalvi gyülekezet és lelkésze életén!